4

3

6

5

11

Mai 2018

Zapraszamy codziennie w maju na nabożeństwa majowe do naszego kościoła o godz. 17.30. Maj - dla wielu najpiękniejszy miesiąc roku - to w Kościele okres szczególnej czci Matki Bożej. W Polsce żywa jest tradycja gromadzenia się wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i figurach przydrożnych na nabożeństwach majowych, nazywanych "majówkami". Jeszcze dziś przejeżdżając w majowy wieczór przez polskie wsie można usłyszeć pieśni maryjne. Zwyczaj ten trwa dopiero od połowy XIX wieku.

Rodowód tych nabożeństw jest jednak znacznie wcześniejszy niż się powszechnie uważa. Gromadzenie się i śpiewanie pieśni na cześć Matki Bożej było znane na Wschodzie już w V wieku.

Czytaj więcej...

KATECHIZM 2Jak w dniu naszego chrztu, gdy całe nasze życie zostało powierzone ,, nakazom tej nauki " (Rz 6, 1 7), przyjmijmy Symbol naszej wiary, która daje życie. Odmawiać z wiarą Credo, to znaczy, wchodzić w komunię z Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym, a także z całym Kościołem, który przekazuje nam wiarę i w który wierzymy. Symbol ten jest pieczęcią duchową, jest rozważaniem naszego serca i zawsze obecną obroną; z całą pewnością jest skarbem naszej duszy. (św Ambroży)

Motywacja katechezy. Rozważany przez nas problem symbolów wiary

wydaje się mieć naturę czysto teoretyczną i niewielki wpływ na praktykę codziennego życia. Gorące spory przy kształtowaniu się syntetycznych formuł wiary prowadzone były przecież w odległej przeszłości. Ale owa żarliwość o właściwe brzmienie każdego słowa w tych krótkich jednostkach literackich sugeruje przekonanie, jak wielkie to ma znaczenie dla każdego chrześcijanina. Jesteśmy przecież istotami, które właśnie przez słowo (przejaw rozumnej natury) budują swoją tożsamość i kierunkuj ą swoje życie. Będziemy chcieli poprzez to rozważanie doprowadzić do refleksyjnego i świadomego wypowiadania prawd o kluczowym znaczeniu dla wiary i szczęścia człowieka. W konsekwencji zrodzić ma to poczucie odpowiedzialności za powierzony sobie skarb.

Życie w społeczności ludzkiej jest czasami trudnym zadaniem, zwłaszcza wtedy, gdy ta składa się z różnych grup o odmiennych przekonaniach. Każda osoba dla swojego rozwoju potrzebuje akceptacji innych, a z drugiej strony instynkt samozachowawczy podpowiada, by unikać tych, którzy mogą uczynić nam szkodę, ponieważ są naszymi wrogami. Ale jak uniknąć niebezpieczeństwa grożącego duszy i ciału, jak rozpoznać wśród tylu ludzi życzliwego człowieka, mającego podobne do nas zapatrywania i cele życiowe? Już starożytni wymyślili sposób, by jednoznacznie przekonać się o zamiarach drugiego człowieka i jego nastawieniu. Był to specjalny znak rozpoznawczy - ,,symbol”. W klasycznej Grecji zaprzyjaźnione rodziny, osiadłe W różnych miastach i koloniach, przechowywały, każda z osobna, jedną część jakiegoś przedmiotu podzielonego na połowę (np. pierścienia, monety, pieczęci itp.). złożenie, czyli dopasowanie tych dwóch części (sym-ballo, składam razem) pozwalało stwierdzić przedstawicielom tych rodzin tożsamość zawartych niegdyś między ich przodkami więzów gościnności (KKK 188). Pochodzenie słowa zostało więc trafnie oddane przez polski Wyraz „skład” (por. Skład apostolski). Wyraz „symbol” oznaczał później wszelkie dowody tożsamości, a nawet jakiekolwiek znaki rozpoznawcze.

Czytaj więcej...

21 kwietnia 2018 r. w sobotę, ks. bp Adam Odzimek udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży naszej Parafii. Odtąd, z mocą Ducha Świętego idą głosić światu, że Jezus żyje. Alleluja! 

Bierzm 3Bierzmow 4

Fot. ks. Łukasz Dybus. Więcej na facebook

MInistranci2018

Mnistranci2 2018W przed dzień Święta Miłosierdzia Bożego, w kaplicy Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu wielkie święto ministrantów Diecezja Radomska. Nasz pasterz - ks. bp Henryk Tomasik udzielił podczas Mszy Świętej uroczystego błogosławieństwa pięćdziesięciu ministrantom naszej diecezji do POSŁUGI LEKTORA WE WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ. Wśród tych, którzy ukończyli kurs lektorski w Pionkach (złożony z trzech sesji) i dziś otrzymali krzyże lektorskie są czterej nasi ministranci: Kamil AdamusPiotrek LechMateusz Pater oraz Wojciech Tokarski. Kończąc Eucharystię sprawowaną w intencji nowych lektorów, Ksiądz Biskup powiedział: "ta posługa we wspólnocie parafialnej, której celem jest głoszenie Dobrej Nowiny to DAR i ZADANIE". Przede wszystkim dla samych zainteresowanych, aby Słowo Boże stawało się stylem ich życia, a czytając Je ze starannością i miłością - głosili ludziom radość Zmartwychwstałego Pana. Nasi lektorzy posługę dopiero zaczynają. Otoczmy ich nasza modlitwą. Gratulujemy Rodzinom naszych lektorów i życzymy owocnej posługi w naszej wspólnocie parafialnej. Ks. Proboszcz.

W sobotę 14 kwietnia 2018 r. rozpoczynamy w naszym dekanacie Starachowice Północ nowy cykl 10 katechez dla narzeczonych w parafii NSJ na Majówce. Spotkanie zaczyna sie o godz.10.00

Msze Święte i Nabożeństwa

 

Dni Powszednie

6:30, 7:00, 18:00

 

Niedziele i Święta

7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

 

Święta zniesione

7:00, 9:00, 18:00

 

Nabożeństwa Majowe, Czerwcowe, Październikowe

17:30

 

Koronka do Bożego Miłosierdzia

Codziennie o godz. 17:45

Kancelaria Parafialna

Poniedziałek - Piątek

16:30 - 17:30

 

Sobota

9:00 - 10:00

 

Telefon dyżurny (kancelaria)

608 725 533

 

Telefon alarmowy w sprawie chorych

692 352 367

 

 

odeszli

Polecamy

 

fb icon 325x325

 

 

images

 

youtube nowe funkcje 2017 1180x807 

duch logo 2017

 

plus

 pdr new logo www

 wsd

 

rk