4

3

6

5

11

ZMARTWYCHWSTANIE OBRAZ

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy

składamy naszym Parafianom i Gościom

najserdeczniejsze życzenia niezwykłej radości,

serc opromienionych blaskiem Zmartwychwstania.

Cieszmy się życiem w obfitości i bądźmy Bogu wdzięczni za dar odkupienia.

Niech wiara w zwycięstwo razem  z Chrystusem nad grzechem, szatanem i śmiercią oraz nadzieja udziału  w chwale z Nim czynią lepszym każdy dzień,

napełniają serca miłością ku Bogu i ku ludziom.
             Niech Zmartwychwstały Chrystus

obdarza potrzebnymi łaskami  i siłą w codziennym życiu.

Szczęść Boże!

Ks. Proboszcz i Księża Współpracownicy

 

PPPPppppp7

Uroczystość Niedzieli Palmowej w parafii Wszystkich Świętych. Mszy Świętej o godz. 11.00 przewodniczył J.E. ks. Bp Piotr Turzyński wraz z ks. Prałatem Markiem Fituchem na zakończenie renowacji Misji Świętych. Przed Mszą św. odbyła się uroczysta procesja na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy.

 

AAAAA

Wielki Czwartek.

18.00 – Msza Wieczerzy Pańskiej.

20.00 - 21.00 - KŻR i Bractwo Najświętszego Sakramentu

21.00 – 22.00 - KSW, Wspólnota Galilea, Szafarze.

Wielki Piątek:

15.00 – Godzina Miłosierdzia i rozpoczęcie Nowenny do Bożego Miłosierdzia

17.15 – Droga Krzyżowa

18.00 - Liturgia Męki Pańskiej.

21.00 – 21.30 – Dzieci wraz z rodzicami

21.30 – 22.30 – Neokatechumenat  

22.30- Młodzież, Schola, Ministranci, Oaza

Wielka Sobota.

 9.00 - 13.00- Święcenie pokarmów. Możliwość spowiedzi i adoracji Pana Jezusa.

15.00 – Godzina Miłosierdzia. Nowenna do Bożego Miłosierdzia.

19.00 Liturgia Światła, Słowa, Chrzcielna, Eucharystia. /przynosimy świece/

21.00 - 22.00 - Rodziny Nazaretańskie, Rycerze Kolumba

22.00 – Młodzież, Schola, Ministranci, Oaza

Niedziela Zmartwychwstania

6.00 – Rezurekcja

KATECHIZM 2(KKK 153-184) 11.03 - 08.04. 2018 Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu (Mk 9, 24)

1. Motywacja katechezy

Dzieje ludzkości i życie indywidualne każdego człowieka mogą być rozpatrywane, jako ciągłe poszukiwanie Boga. To poszukiwanie odzwierciedla pragnienie duszy ludzkiej, w której zakorzeniony jest bardzo mocno zmysł wiary. Dlatego, w czasie tej katechezy, chcemy przybliżyć się do tajemnicy wiary, określić jej istotę i charakterystyczne przymioty. Jednocześnie chcemy wskazać na różne postawy człowieka przed Bogiem i przypomnieć o naszej odpowiedzialności za wiarę innych ludzi.

2. Wprowadzenie

Dramat niewiary rozpoczyna się bardzo często od postawy fałszywej tolerancji i obojętności religijnej. Wobec presji kultury, która kładzie znak równości między różnymi propozycjami religijnymi obiecującymi zbawienie, trzeba umieć odnaleźć się ze swoją wiarą w Boga, i umieć wskazać na racje, które skłaniają do uwierzenia Bogu. Na przestrzeni historii Bóg objawiał siebie człowiekowi. Na to Objawienie składają się słowa i czyny Boga. Człowiek przyjmuje Boże Objawienie, czyli to wszystko, co Bóg o sobie powiedział i zaznaczył swoim działaniem. W tym procesie człowiek angażuje swój umysł, wolę i serce, powierzając Bogu swoją przyszłość. Dzieje cię tak, gdy człowiek przyjmie prawdę o Bogu, którą On objawia, dlatego mówimy, że wiara jest przede wszystkim odpowiedzią na Boże Objawienie. Bóg jest Tym, któremu można i warto zawierzyć. Dla nas - chrześcijan pełnię tego Objawienia przynosi Chrystus. To On ukazuje człowiekowi obraz prawdziwego Boga. Podstawowym celem każdej katechezy jest doprowadzić wszystkich do osobowego zjednoczeniu z Chrystusem.

Czytaj więcej...

Msze Święte i Nabożeństwa

 

Dni Powszednie

6:30, 7:00, 18:00

 

Niedziele i Święta

7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

 

Święta zniesione

7:00, 9:00, 18:00

 

Nabożeństwa Majowe, Czerwcowe, Październikowe

17:30

 

Koronka do Bożego Miłosierdzia

Codziennie o godz. 17:45

Kancelaria Parafialna

Poniedziałek - Piątek

16:30 - 17:30

 

Sobota

9:00 - 10:00

 

Telefon dyżurny (kancelaria)

608 725 533

 

Telefon alarmowy w sprawie chorych

692 352 367

 

 

odeszli

Polecamy

 

fb icon 325x325

 

 

images

 

youtube nowe funkcje 2017 1180x807 

duch logo 2017

 

plus

 pdr new logo www

 wsd

 

rk