4

3

6

5

11

Róż

Różaniec jest sprawdzoną modlitwą na każdą porę dnia i życia; odmawiany we wspólnocie, czy indywidualnie w domu, w drodze do pracy czy szkoły,w szpitalu. Ta modlitwa ożywia nas, zarówno młodych, jak i starszych, rodziców i dzieci, umacnia więzi komunii i braterskiej miłości. To codzienne obcowanie z Maryją jest zalążkiem nadziei i pokoju, rodzących się w sercach ludzi i na całym świecie dzięki kontemplacji Jezusa.

Odmawiając różaniec oddajemy wszystkie nasze radości i smutki – całe nasze – życie Maryi. Gdy zwracamy się do Niej z ufnością, możemy być pewni, że Ona wstawia się za nami u Swego Syna – Jezusa. Różaniec jest modlitwą zawierzenia, która kieruje nas przez Maryję do Jezusa. 

KATECHIZM 2Temat: BÓG ABRAHAMA NASZYM BOGIEM (KKK 59-64. 144-147)

”W swoim czasie (...) powołał Abrahama, by uczynić zeń naród wielki (por. Rz 12,2), który to naród po Patriarchach pouczał przez Mojżesza í Proroków, by uznawał Jego samego, jak Boga żywego i prawdziwego, troskliwego Ojca i Sędziego sprawiedliwego, oraz by oczekiwał obiecanego Zbawiciela”. (Dei Verbum 3)

1. Motywacja katechezy.

Proponowana katecheza stawia sobie podwójny cel, teologiczny i pastoralny. W pierwszym rzędzie chodzi o ukazanie uczestnikom stopniowego objawiania się tajemnicy Boga oraz etapów Jego zbawczego dzieła, dokonujących się na kartach Biblii, co powinno umożliwić lepsze zrozumienie sposobu Jego działalności w świecie i obecności w życiu człowieka. Katecheza stawia sobie także cel pastoralny: odpowiedź Abrahama, wyrażająca się posłuszeństwem Bożemu wezwaniu, jest wzorem wszelkiego posłuszeństwa w wierze, najpierw patriarchów, Mojżesza i całego Izraela, a potem Kościoła i jego członków. Uczestniczący w katechezie powinni dojść do przekonania, że dialog z Bogiem jest dla każdego człowieka czymś możliwym, a nawet bardzo realnym, natomiast pozytywna odpowiedź na Jego wezwanie jest wręcz warunkiem urzeczywistnienia się Bożych planów wobec ludzi i dostąpienia przez nas Bożego błogosławieństwa.

Czytaj więcej...

WSD110 październik 2017 w WSD Radom odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego, 67 alumnów, w tym 21 po raz pierwszy/ trzech alumnów ze Starachowic, w tym Maciej Szczepanik z naszej parafii/, rozpoczęło nowy rok akademicki w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. 

                      Mszy Św. w seminaryjnej kaplicy przewodniczył Pasterz naszej diecezji ks. bp Henryk Tomasik. W homilii podjął refleksję nad postawą ewangelicznej Marii i Marty. – Pasterz diecezji podkreślił, że ta inauguracja roku akademickiego w naszym seminarium wpisuje się w program duszpasterski Kościoła w Polsce. Ten nowy program podkreśla znaczenie Ducha Św. To Duch Św. buduje Kościół, buduje naszą pobożność. To Duch Św. przygotowywał świat na przyjście Chrystusa. To Duch Św. dokonuje przeistoczenia. Modlimy się o to, aby te prawdy stały się nam bliższe, aby zostały zrealizowane w naszym życiu. Naszemu seminarium życzę, aby Pan Bóg błogosławił w budowaniu Kościoła, aby słowa św. Jana Pawła II: "Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba wejść w głąb" stały się rzeczywistością, a to wszystko pod opieką Matki.WSD2

                         Uroczysta Sesja Inauguracyjna odbyła się na auli św. Jana Pawła II. Kluczowym momentem była immatrykulacja I roku. 21 alumnów złożyło ślubowanie i otrzymało indeksy. Dziekan Wydziału Teologii KUL ks. prof. Sławomir Nowosiad powiedział do alumnów: „Miara waszego życia musi być wysoka. Alumn seminarium nie przyszedł tu po, żeby trochę nauczyć się teologii i potem głosić rozsądne kazania. Ale przyszedł po to by dążyć do świętości swojego życia”.
                       Zwieńczeniem inauguracji był wykład psychologa ks. Konrada Wójcika „Bóg w supermarkecie – pluralizm myślenia religijnego jako współczesne wyzwanie dla Kościoła”.

Fatima2017W piątek 13 września 2017 r., zapraszam na Nabożeństwo Fatimskie i Różaniec z procesją z figurą Matki Bożej Fatimskiej wokół kościoła o godz. 17.30. Przynieśmy ze sobą na to nabożeństwo świece, bezpośrednio po nabożeństwie Msza św. o Matce Bożej Fatimskiej. Zapraszam serdecznie.  Przypomnienie historii objawień fatimskich.

Fatimska Pani ostrzegała 13 lipca 1917 r., że jeżeli ludzie nie odpowiedzą na Jej wezwanie, wówczas Rosja „rozsieje swoje błędy po całym świecie, doprowadzając do wojen i prześladowań Kościoła”. Cały świat zadrżał, gdy 13 maja 1981 r. na Placu św. Piotra w Rzymie turecki zamachowiec Ali Agca oddał strzały do Ojca Świętego Jana Pawła II. Po tym wydarzeniu kard. Joseph Ratzinger powiedział: „Fakt, iż macierzyńska dłoń zmieniła bieg śmiercionośnego pocisku, jest tylko jeszcze jednym dowodem na to, że nie istnieje nieodwołalne przeznaczenie, że wiara i modlitwa to potężne siły, które mogą oddziaływać na historię, i że ostatecznie modlitwa okazuje się potężniejsza od pocisków, a wiara od dywizji”.

Groźba odrzucenia Boga przez człowieka. W rok po zamachu, 13 maja 1982 r., Jan Paweł II w Fatimie, gdzie zawiózł śmiercionośną kulę wyjętą ze swojego ciała, powiedział: „W świetle miłości Matki rozumiemy całe przesłanie Pani Fatimskiej. Największą przeszkodą w drodze człowieka do Boga jest grzech, trwanie w grzechu, a w końcu wyparcie się Boga, świadome wyrzucenie Boga ze świata ludzkiej myśli, oderwanie od Niego całej ziemskiej aktywności człowieka, odrzucenie Boga przez człowieka”. 
Nawiązując do błędów, które Matka Boża na początku XX wieku w Fatimie wskazywała ludzkości, Jan Paweł II w czasie swojego pontyfikatu zwracał uwagę na zagrożenie poszczególnych narodów i całego świata apostazją, czyli odchodzeniem od Boga, oraz degradacją moralną. 

Czytaj więcej...

KATECHIZM KATECHEZA 1. Temat: Bóg objawiający się odpowiedzią na pragnienie człowieka (KKK 51-133)

O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi! Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą? Kto Go pierwszy obdarował, aby na wzajem otrzymać odpłatę? Albowiem z Niego i przez Niego i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen. (Rz11,33-36)

1.Motywacja katechezy. Człowieka określa się przy pomocy wielu definicji, twierdzeń, wypowiedzi, które mimo iż są aspektowe, fragmentaryczne, W jakiejś mierze oddają prawdę o nim. Można więc, między innymi, nazwać człowieka istotą pytającą, poszukującą. Ludzie zawsze chcieli i chcą wiedzieć, chcą poznawać, stawiają pytania. Pojawia się zatem problem: Czy człowiek kiedykolwiek będzie wiedział wszystko, czy zaspokoi swój głód wiedzy, czy odpowie sobie na wszystkie pytania? Kościół podejmując to zagadnienie nie próbuje odpowiadać na stawiane pytania, wskazuje jedynie na Źródło odpowiedzi, na Boga, który „może zaspokoić myśli i pragnienia serca”. Bóg daje się poznać człowiekowi.  Prawda ta zaliczana jest do fundamentalnych, najbardziej podstawowych, ponieważ z niej wywodzi się cały trud poszukiwania i formułowania pytań.

Czytaj więcej...

Msze Święte i Nabożeństwa

Dni Powszednie

6.30, 7.00, 7.30, 18.00

Niedziele i Święta

7.00, 8.30, 9.45, 11.00, 12.30, 18.00

Święta zniesione

7.00, 8.30, 9.45, 18.00

Nabożeństwa Majowe, Czerwcowe, Październikowe

17.30

Koronka do Bożego Miłosierdzia

Codziennie - 17.45

Kancelaria Parafialna

 Poniedziałek - Piątek

9.00 - 10.00, 16.30 - 17.30

Sobota

9.00 - 10.00

Telefon Alarmowy w Sprawie Chorych

692 352 367

 

odeszli

Polecamy

 

duch logo 2017

plus

dr

wsd

rk