4

3

6

5

11

ŁYŻ1Drugi tydzień naszych parafialnych ferii zimowych rozpoczęliśmy w poniedziałek wspólnym wyjazdem na łyżwy do Skarżyska - Kamiennej. Niektórzy - jak nasz pan kościelny, p. Mieczysław - są zaprawieni w jeździe na łyżwach (co widać na załączonych zdjęciach, a niektórzy stawiali na lodzie pierwsze kroki. Najważniejsze, że humory dopisywały i dobra - wspólna zabawa! Było nas 62 osoby i wszyscy (no prawie – tak ks. Łukaszu?) wrócili cali i zdrowi.

W środę, 21 lutego wybraliśmy się na ognisko połączone z zimowym szaleństwami i kuligiem!. Dzięki uprzejmości Państwa Dorota i Mariusz Gruntów spędziliśmy wspaniały czas na świeżym powietrzu w zimowej aurze, a dzięki ć i 280KM pod maską ruszyliśmy przez las w kuligu. A następnego dnia znów łyżwy.

ŁYŻ3SanŁYŻ4Og

ŁYŻ2OBCoś dla ciała, coś dla ducha.

Po godzinnym treningu na lodowisku udaliśmy się na modlitwę do pobliskiego Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej. Tam powiedzieliśmy sobie pokrótce historię tego miejsca, związaną ze śp. bp. Edwardem Materskim - inicjatorem powstania tego Sanktuarium, który urodził się w Wilnie. Modliliśmy się przy obrazie Matki Bożej Miłosierdzia za nasze rodziny, o dobre przeżycie Wielkiego Postu i owocną naukę w drugim semestrze roku szkolnego.

Więcej na facebook. Zapraszam.

Ekstermalna Droga

 

Po raz czwarty ze Starachowic wyruszy na Święty Krzyż w nocy z 16 na 17 Ekstremalna Droga Krzyżowa. W tym roku proponujemy trzy trasy: 30 km, 43 km i nową 38 km-trowlą; Ekstremalna Droga Krzyżowa kończy się mszą św. w sobotę 17 marca na Świętym Krzyżu o godzinie 6.00. Dla chętnych organizowany jest powrót autokarami; zapisy do niedzieli 11 marca; spotkanie organizacyjne w niedzielę 11 marca o godzinie 19.00 w kościele MBNP (os. Wanacja); szczegółowe informacje u ks. Łukasza. Zapisy w kancelarii. 

Łyżwy1) PONIEDZIAŁEK, 19 lutego - wyjazd do Skarżyska Kamiennej na łyżwy

(zbiórka o godz. 9.00 przy kancelarii, powrót ok. 12).

2) ŚRODA, 21 lutego - ognisko - zbiórka o godz. 9.00 przy kancelarii, powrót- w zależności od pogody i zaangażowania uczestników

3) CZWARTEK, 22 lutego - wyjazd do Skarżyska Kamiennej na (zbiórka o godz. 9.00 przy kancelarii, powrót ok. 12).

4) SOBOTA, 24 lutego - (dla młodzieży od 5 klasy szkoły podstawowej w

górę) wyjazd na ZIMOWY APEL MŁODYCH do Radomia (hala MOSiR, ul.

Narutowicza). Prowadzi Abp Grzegorz Ryś i koncert zespołu” niemaGOtu”

(znany Wam z naszego parafialnego festynu). Wyjazd o godz. 14:00 z parkingu przy Tesco, powrót ok. 20 - 21.

We wszystkich w/w wydarzeniach mogą też brać udział RODZICE! Zapraszam serdecznie!

  Zapisy u ks. Piotra

Krzyż 2018

14 lutego Środa Popielcowa rozpocznie okres czterdziestodniowego postu, przygotowującego wiernych do najważniejszych Świąt Paschalnych. Czas Wielkiego Postu nasycony bogatą liturgią i nabożeństwami: Gorzkich Żali, Drogi Krzyżowej, rekolekcji i Triduum Paschalnego ma pobudzić wiernych do osobistej refleksji nad własnym życiem i postępowaniem, aby poprzez pokutę i pojednanie z Bogiem, mogli cieszyć jego bezwarunkową miłością i obecnością.

Zwyczaj posypywania głów popiołem w Środę Popielcową został wprowadzony przez papieża Urbana II w 1091 roku. Popiół, którym posypywane są głowy wiernych pochodzi z palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedniego roku. Sam zwyczaj symbolizuje żałobę i pokutę, a słowa wypowiadane przez kapłana: z prochu powstałeś i w proch się obrócisz lub nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię mają przypomnieć wiernym, że celem ich doczesnej pielgrzymki jest spotkanie i zjednoczenie się z Bogiem w Niebie. Wskazują one również na marność i kruchość życia ziemskiego, które nie ma znaczenia i sensu bez współistnienia z Jezusem Chrystusem.

W Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych oraz ścisły post (trzy posiłki w ciągu dnia, w tym jeden do syta). Liturgii Wielkiego Postu towarzyszy skupienie, wyciszenie oraz refleksja. Dominującym kolorem szat liturgicznych jest fiolet.

Okres Wielkiego Postu jest szansą naprawienia relacji z Bogiem, które są zakłócane poprzez uwikłanie się w grzech, gąszcz problemów, których konsekwencją jest brak nadziei i pokoju. Pokuta pozwala doświadczyć miłości i przebaczenia Jezusa Chrystusa, a drogami zbliżającymi nas do samego Boga jest post, modlitwa i jałmużna. Wielki Post to specjalny czas ćwiczeń duchowych, zmiany nawyków i przyzwyczajeń, to czas dobrowolnych wyrzeczeń, przebaczenia i braterskiego dzielenia się z innymi.

W Orędziu na Wielki Post Ojciec Święty Franciszek pisze „Zachęcam przede wszystkim członków Kościoła, aby z zapałem podjęli drogę wielkopostną, czerpiąc wsparcie z jałmużny, postu i modlitwy.

Zapraszam w każdy piątek na Drogę Krzyżową o godz. 17.15., a w każdą niedzielę Wielkiego Postu na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 17.15.

Po raz czwarty ze Starachowic wyruszy na Święty Krzyż w nocy z 16 na 17 marca Ekstremalna Droga Krzyżowa. W tym roku proponujemy trzy trasy: 30 km, 43 km i nową 38 km-trowa; Ekstremalna Droga Krzyżowa kończy się mszą św. w sobotę 17 marca na Świętym Krzyżu o godzinie 6.00. Dla chętnych organizowany jest powrót autokarami; zapisy do niedzieli 11 marca; spotkanie organizacyjne w niedzielę 11 marca o godzinie 19.00 w kościele MBNP (os. Wanacja); szczegółowe informacje i zapisy u ks. Łukasza Sieka.

Czytaj więcej...

Słowo BożeVI NIEDZIELA ZWYKŁA B
11 luty 2018 r.I.  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.
Bracia: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który staram się przypodobać wszystkim, nie szukają własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. 1 Kor 10,31-11,1 

II. Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?".
Apostoł Paweł przypomina Koryntianom i nam o chwale Pana Boga. Uświadamia, że przestrzenią dla jej wyrażania nie jest tylko modlitwa czy czynności związane z liturgią sprawowaną w kościele. Także jedzenie i picie, podstawowe czynności ludzkiej egzystencji, winny służyć chwale Bożej.  Pod słowem zaś "wszystko" zapewne Apostoł miał na myśli także inne czynności podejmowane przez człowieka, jak praca, odpoczynek, które wśród swoich celów powinny uwzględniać chwałę Pana Boga, dobro innych ludzi, osobisty rozwój czyniącego.
Czy pamiętam, że moje życiowe czynności powinny uwzględniać chwałę Pana Boga a nie tylko np. napełnienie żołądka, ugaszenie pragnienia, wypracowanie ustalonej normy, nabranie nowych sił? Czy jedząc, pijąc, pracując, odpoczywając chwalę Pana Boga, czy przeciwnie obrażam Go, zasmucam, o Nim zapominam? Czy jem, piję, pracuję, odpoczywam zachowując umiar, zdrowy rozsądek? Czy nie jestem bezmyślnym konsumentem, pracoholikiem, będącym ciągle na urlopie czy wakacjach? 
Paweł prosi, aby Koryntianie, ich życie nie było powodem zgorszenia dla obcych czy też swoich. Ich dobry przykład ma wspierać wysiłki innych w czynieniu dobra i postępowi na drodze ku zbawieniu. Apostoł wierzy, że Koryntianie będą potrafili zapomnieć o własnych korzyściach, gdy w grę będzie wchodziło dobro innych, ich rozwój, życiowy postęp. Paweł, wskazując na siebie, przypomina, że  człowiek wiary ma naśladować Chrystusa.
Czy staram się, aby moje życie było przykładem dla innych? Czy wspieram moich braci i moje siostry w czynieniu dobra, codziennym wzroście w łasce Pana Boga? Czy podpatrując świętych, staram się coraz bardziej naśladować Chrystusa? Czy czynię wszystko, aby dla innych nie być zgorszeniem? Czy kiedy zauważę, że moje życie jest zgorszeniem dla innych, wprowadza w ich życie zamęt, zamieszanie, poprawiam się, koryguję swoje postepowanie, przepraszam?  

Czytaj więcej...

Msze Święte i Nabożeństwa

Dni Powszednie

6.30, 7.00, 7.30, 18.00

Niedziele i Święta

7.00, 8.30, 9.45, 11.00, 12.30, 18.00

Święta zniesione

7.00, 8.30, 9.45, 18.00

Nabożeństwa Majowe, Czerwcowe, Październikowe

17.30

Koronka do Bożego Miłosierdzia

Codziennie - 17.45

Kancelaria Parafialna

 Poniedziałek - Piątek

9.00 - 10.00, 16.30 - 17.30

Sobota

9.00 - 10.00

Telefon Alarmowy w Sprawie Chorych

692 352 367

 

odeszli

Polecamy

 

duch logo 2017

plus

dr

wsd

rk