4

3

6

5

11

We wspomnienie liturgiczne Św. Cecylii w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej odbył się już 2 koncert cecyliański w którym wystąpiły: Chór parafialny z Krynek, schola z parafii Św. Barata Alberta, Schola Rycerzy Kolumba z parafii Matki Bożej Częstochowskiej, Schola i Chór Barka z Wąchocka, Chór Soli Deo z parafii Św. Trójcy, Chór kameralny Bel Canto, schola z parafii Wszystkich Świętych, schola z parafii Matki Bożej Częstochowskiej. 

  66

 

 

Czytaj więcej...

salvator-dali-chrystus-na-krzyzuAKT POŚWIĘCENIA Naszej Parafii i Rodzin oraz całego Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Jezusa Chrystusa Króla

K. O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu Rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza.

W. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy.

K. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą i ponownie przyjąć Ciebie jako Króla całego świata, jako naszego Króla. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do Królewskiego, Świętego Serca Swego.

Popatrz, o Jezu Dobry i Miłosierny, na wszystkie rodziny naszej Parafii, a także na cały nasz Naród. Poświęcamy dzisiaj Twojemu sercu każdą wspólnotę rodzinną w naszej Wspólnocie Wiary. Znasz, o Jezu, wiarę rodzin naszych. Spraw, by moc Chrztu świętego i łaska sakramentalnego bierzmowania, sycone częstą Komunią Świętą, przynosiły w naszym życiu błogosławione owoce wiary, odważnie wyznawanej przez rodziców i przez coraz liczniejsze młode pokolenie. Spraw, by Twoja Eucharystyczna Obecność pośród nas, którą wciąż na nowo rozpoznajemy naszą Wiarą, pozostała dla nas ożywczym źródłem Miłości i Nadziei.

Chryste – Królu! Tobie poświęcamy wszystkie rodziny przeżywające kryzysy i zagrożone rozpadem małżeństwa. Niech z Twojego Serca, przebitego za nasze grzechy, potrafią zaczerpnąć nową siłę do wytrwania w wierności łasce sakramentalnego małżeństwa.

Chryste – Królu! Tobie poświęcamy wszystkich nauczycieli i wychowawców, odpowiedzialnych za kształtowanie ducha młodego pokolenia polskiego Narodu, aby nauczyli to pokolenie słuchać Twojej królewskiej woli. Poświęcamy Tobie wszystkich wypełniających różnorakie urzędu społeczne, samorządowe i państwowe, aby - uznając Twoją królewską wolę - w każdym swoim działaniu szukali prawdziwego dobra Polskiego Narodu.

Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odwrócili się od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili.

W. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu.

K. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela, przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Narodowi Polskiemu, i wszystkim Narodom dzisiejszej Europy i świata, użycz spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos:

W. Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.

 

Czytaj więcej...

Pielgrzymka do Rzymu.

400 F 50511917 PeYjsLDDAQ9i1fGqa94Fz5xHUdqCT4uj

W nocy z niedzieli na poniedziałek t.j. 6 lipca o godz. 2.00 zostanie podstwiony autokar, pakowanie bagaży, Msza św. w kościele na rozpoczęcie pielgrzymki o godz. 02.15.

Po Mszy Świętej wyjazd w kierunku granicy polsko – czeskiej i dalej w kierunku Austrii. Po drodze zatrzymamy się w Mariazell, najważniejszym Sanktuarium Maryjnym w Austrii. Nocleg w okolicy Tarvisio 

Uwaga - przychodzimy na spotkanie 15 min wcześniej na parking przed kościołem z bagażami. Proszę zabrać ze sobą dowód osobisty i wszystko co jest potrzebne w pielgrzymce. Nie zapomnijmy zabrać podstawowych leków.

 
 

Obchody rocznicy odzyskania niepodległości

 
Listopad to szczególny czas w kalendarzu, gdy myślimy o tych, którzy są już po drugiej stronie życia. Z pewnością każdy z nas otacza pamięcią modlitewną swoich najbliższych, chcąc pomóc im w wędrówce do nieba. Jednak niezwykle istotne jest również wspieranie darem modlitwy naszej Ojczyzny, gdyż to właśnie w listopadzie dziękujemy Panu Bogu za wolność i z wdzięcznością patrzymy na bohaterów, którzy zginęli, byśmy my byli wolni. W naszym mieście centralnym punktem obchodów 96. rocznicy odzyskania niepodległości stała się Msza Święta, którą w Starachowickim Wieczerniku- Kościele Wszystkich Świętych celebrowali: ks. płk. Leonard Sadowski z Radomia(skierował również do nas okolicznościową homilię), ks. dziekan Marek Janas- nasz Proboszcz i kapelan starachowickiej Armii Krajowej oraz ks. kan. Wojciech Nowakowski- pochodzący z naszej Parafii, obecnie mieszkający w Domu Księży Seniorów w Radomiu. Ks kan. Marek Janas przywitał  wszystkich uczestnikow uroczystosci i zaprosił do wspólnej modlitwy za naszą Ojczyznę.
. W swojej homilii ks. pułkownik zawarł wiele treści historycznych i patriotycznych. Nawiązał także do współczesnych dziejów naszej Ojczyzny, zachęcał do dokonania właściwych wyborów naszych przedstawicieli w samorządzie lokalnym. Muzycznie ubogacił nasze uroczystości Big Band Mirosława Gęborka, a na organach grała Pani Aleksandra Skowrońska. W rocznicowej Eucharystii uczestniczyli reprezentanci władz parlamentarnych i samorządowych. Udział brały liczne delegacje instytucji życia publicznego oraz poczty sztandarowe organizacji społecznych i politycznych. Szczególnym elementem patriotycznej Eucharystii było odmówienie na Jej zakończenie modlitwy za Ojczyznę, autorstwa Sługi Bożego ks. Piotra Skargi:
 
Boże, Rządco i Panie narodów, 
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, 
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, 
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, 
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu 
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
 
Wszechmogący wieczny Boże, 
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom 
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, 
byśmy jej i ludowi Twemu, 
swoich pożytków zapomniawszy, 
mogli służyć uczciwie.
 
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, 
rządy kraju naszego sprawujące, 
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym 
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
 
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen
 
Kard. Stefan Wyszyński- Prymas Tysiąclecia powiedział kiedyś: Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej. W tym szczególnym dniu, które jest świętem dla całego narodu warto w swoim sumieniu odpowiedzieć na niezwykle ważne pytania: Ile byłbyś w stanie uczynić dla Ojczyzny? Jak bardzo ją kochasz? Dziękując za tych, którzy oddali życie, abyśmy my byli wolni, za wstawiennictwem Maryi-Królowej Polski i Jej wiernego Syna- św. Jana Pawła II w tych dniach zanośmy  przed Tron Najlepszego Ojca w Niebie wyjątkową modlitwę , aby nasza Ojczyzna była zawsze wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi Świętemu i Jego pasterzom.  
 
Św. Jan Paweł II zapisał w swojej książce ,,Pamięć i tożsamość’’ takie słowa: "Wolność jest dana człowiekowi przez Stwórcę i jest mu równocześnie zadana. Poprzez wolność bowiem człowiek jest powołany do przyjęcia i realizacji prawdy. Wybierając i wypełniając prawdziwe dobro w życiu osobistym i rodzinnym, w rzeczywistości ekonomicznej i politycznej, czy wreszcie w środowisku narodowym i międzynarodowym, człowiek realizuje swoją wolność w prawdzie’’. Dziękując Bożej Opatrzności za wielki dar niepodległości zapragnijmy być świadkami Ewangelii i wytrwale podejmować misję umacniania w naszej Ojczyźnie wierności prawdzie. 
 
DMSZ
 
 

76 87

 

13

 

09

 

07

 

08

                    Bez tytułu  NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Listopad jest szczególnym miesiącem w historii naszej Ojczyzny. W 1795 r. Polska na 123 lata zniknęła z map Europy. Wiele wybitnych dzieci naszej Ojczyzny złożyło na Ołtarzu Polski najcenniejszy dar ofiarny- swoje własne życie. 11 listopada dziękujemy za ich poświęcenie, szlachetność, odwagę i wzór patriotycznej postawy. Wspominamy tych, dzięki którym nasz wspólny dom stał się wolny. Jesteśmy wdzięczni Bożej Opatrzności, że dała Polsce wielu wybitnych synów, którzy w imię miłości do Ojczyzny- Matki podjęli się realizacji patriotycznego etosu Bóg, Honor, Ojczyzna. Ogromną rolę w uczynieniu Polski niepodległą odegrał pierwszy marszałek Polski- Józef Piłsudski. Rada Regencyjna uznała naszą ojczyznę za wolną już 7 października 1918 r. W nocy z 6 na 7 listopada 1918 r. w Lublinie powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, którego premierem został Ignacy Daszyński. 10 listopada 1918 r. do Warszawy przybył Józef Piłsudski.

Czytaj więcej...

Msze Święte i Nabożeństwa

Dni Powszednie

6.30, 7.00, 7.30, 18.00

Niedziele i Święta

7.00, 8.30, 9.45, 11.00, 12.30, 18.00

Święta zniesione

7.00, 8.30, 9.45, 18.00

Nabożeństwa Majowe, Czerwcowe, Październikowe

17.30

Koronka do Bożego Miłosierdzia

Codziennie - 17.45

Kancelaria Parafialna

 Poniedziałek - Piątek

9.00 - 10.00, 16.30 - 17.30

Sobota

9.00 - 10.00

Telefon Alarmowy w Sprawie Chorych

692 352 367

Intencje Mszalne

 

odeszli

Polecamy

 

duch logo 2017

plus

dr

wsd

rk