4

3

6

5

11

Słowo BożeVI NIEDZIELA ZWYKŁA B
11 luty 2018 r.I.  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.
Bracia: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który staram się przypodobać wszystkim, nie szukają własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. 1 Kor 10,31-11,1 

II. Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?".
Apostoł Paweł przypomina Koryntianom i nam o chwale Pana Boga. Uświadamia, że przestrzenią dla jej wyrażania nie jest tylko modlitwa czy czynności związane z liturgią sprawowaną w kościele. Także jedzenie i picie, podstawowe czynności ludzkiej egzystencji, winny służyć chwale Bożej.  Pod słowem zaś "wszystko" zapewne Apostoł miał na myśli także inne czynności podejmowane przez człowieka, jak praca, odpoczynek, które wśród swoich celów powinny uwzględniać chwałę Pana Boga, dobro innych ludzi, osobisty rozwój czyniącego.
Czy pamiętam, że moje życiowe czynności powinny uwzględniać chwałę Pana Boga a nie tylko np. napełnienie żołądka, ugaszenie pragnienia, wypracowanie ustalonej normy, nabranie nowych sił? Czy jedząc, pijąc, pracując, odpoczywając chwalę Pana Boga, czy przeciwnie obrażam Go, zasmucam, o Nim zapominam? Czy jem, piję, pracuję, odpoczywam zachowując umiar, zdrowy rozsądek? Czy nie jestem bezmyślnym konsumentem, pracoholikiem, będącym ciągle na urlopie czy wakacjach? 
Paweł prosi, aby Koryntianie, ich życie nie było powodem zgorszenia dla obcych czy też swoich. Ich dobry przykład ma wspierać wysiłki innych w czynieniu dobra i postępowi na drodze ku zbawieniu. Apostoł wierzy, że Koryntianie będą potrafili zapomnieć o własnych korzyściach, gdy w grę będzie wchodziło dobro innych, ich rozwój, życiowy postęp. Paweł, wskazując na siebie, przypomina, że  człowiek wiary ma naśladować Chrystusa.
Czy staram się, aby moje życie było przykładem dla innych? Czy wspieram moich braci i moje siostry w czynieniu dobra, codziennym wzroście w łasce Pana Boga? Czy podpatrując świętych, staram się coraz bardziej naśladować Chrystusa? Czy czynię wszystko, aby dla innych nie być zgorszeniem? Czy kiedy zauważę, że moje życie jest zgorszeniem dla innych, wprowadza w ich życie zamęt, zamieszanie, poprawiam się, koryguję swoje postepowanie, przepraszam?  

Czytaj więcej...

KATECHIZM 2Wraz z Abrahamem cała wierząca ludzkość wyruszyła ku ziemi, która leży poza wszelkim widocznym horyzontem. (Alfred Läpple)

1. Motywacja katechezy. Zapoznanie z postawą wiary Abrahama i Maryi oraz ukazanie teologii aktu wiary. Wiara jako wolny i przemyślany wybór ochrzczonego. Wychowanie do umiejętności zajmowania w życiu postaw inspirowanych i opartych na wyznawanej przez siebie wierze.

2. Wprowadzenie Co znaczy słowo wiara? W terminologii hebrajskiej zróżnicowanie słownictwa odzwierciedla złożoność postawy duchowej człowieka wierzącego. Dwa rdzenie słowotwórcze zdają przy tym dominować: aman, wywołujące poczucie siły i pewności, oraz batah, kojarzące się z bezpieczeństwem i zaufaniem. To pozwala stwierdzić, że termin wiara posiada w Biblii dwa bieguny: zaufanie, którym się obdarza osobę ,,wierną” oraz akt intelektualny, dzięki któremu przez słowo i odpowiednie znaki można dotrzeć do rzeczywistości niewidzialnej. Aby więc żyć jak się wierzy, trzeba zastanowić się, co kryje W sobie rzeczywistość wiary, jaka powinna być wiara człowieka. Odpowiedź na te pytania mogą nam dać osoby, które same przeżyły spotkanie z Bogiem i doświadczyły konsekwencji swoich wyborów. Mogą być dla nas ,,przewodnikami” w wędrówce, którą każdy z nas rozpoczął w momencie zaistnienia. Według Biblii wiara jest źródłem i ośrodkiem wszelkiego życia religijnego. Na Boży plan, człowiek powinien odpowiedzieć wiarą. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Pismo święte nazywa odpowiedź człowieka objawiającemu się Bogu „posłuszeństwem wiary”. Być posłusznym w wierze oznacza poddać się w sposób wolny usłyszanemu słowu, ponieważ jego prawda została zagwarantowana prze Boga, który jest samą Prawdą. Wzorem tego posłuszeństwa, proponowanym nam przez Pismo święte, jest Abraham. Dziewica Maryja jest jego najdoskonalszym urzeczywistnieniem” (KKK 144). Przypomnijmy historie Abrahama. Pan Bóg mówi do Niego, aby wyszedł z Ur Chaldejskiego, zostawił swój dom rodzinny i szedł do ziemi nieznanej. Abraham wbrew wszelkim obawom bezgranicznie zawierza Bogu i Jego słowu. Posłuszny wezwaniu, które usłyszał, podporządkowuje całe swoje życie obietnicy Bożej. Przez ten akt Abraham staje się wzorem dla tych, którzy kroczą za nim drogą wskazaną przez Boga. W wędrówce ku ziemi obiecanej Abraham nie idzie sam, towarzyszą mu jego żona Sara i jego bratanek Lot. W każdym z nich Bóg widzi swój plan zbawienia. Każdy z nich ma sam, świadomie i dobrowolnie odpowiedzieć na to wezwanie Boże. Przyjrzyjmy sie zatem jak wygląda droga wiary Abrahama, Sary i Lota.

Czytaj więcej...

KATECHIZM 2Katecheza Dorosłych: Tradycja apostolska pozwoliła Kościołowi rozpoznać, jakie pisma powinny być zaliczone do ksiąg świętych. Pełna ich lista została nazwana ,,kanonem " Pisma świętego. (KKK 120)

4. Zastosowanie życiowePo czym rozpoznać, że nasz egzemplarz Biblii posiada wszystkie księgi í bez opuszczeń? Wydania Pisma świętego, podobnie jak innych książek o treści religijnej, posiadają informację o kościelnym pozwoleniu na wydanie. Znaj dujemy je zaraz po stronie tytułowej. Od łacińskich słów rozpoczynających te pozwolenia nazywane są níhíl obstat bądź ímprimatur. Dopełniają je dane precyzujące daty i osoby wydające pozwolenia. Taka sygnaturka pozwala bez obaw brać do ręki konkretne wydanie. Niektóre księgi biblijne bywają uznawane, natomiast zanegowano ich drobne fragmenty.

Czytaj więcej...

ŚlubOsoby zamierzające zawrzeć Sakrament małżeństwa w tym roku

zapraszamy na  Katechezy przed ślubne, które rozpoczynają się w sobotę  27 stycznia 2018 r. o godz. 10.00

w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Złotej 1 w domu parafialnym /Na Majówce/. 

 Kacz4Jarosław Kaczyński uczestniczył w starachowickim kościele pw. Wszystkich Świętych w uroczystości 5. rocznicy śmierci Jadwigi, swojej mamy.

Mszy św., przewodniczył ks. Marek Janas – proboszcz parafii p.w. Wszystkich Świętych, homilię wygłosił ks. Jarosław Jędrzejewski, a na zakończenie zabrał głos Honorowy Obywatel miasta Starachowice ks. dr Tadeusz Czyż. W czasie Mszy św. śpiewał chór parafialny, na organach grała Pani Aleskandra Skowrońska. Dalsza część uroczystości odbyła się przed kościołem, gdzie wśród tablic Panteonu Pamięci Narodowej znajduje się ta dedykowana J. Kaczyńskiej, Honorowej Obywatelce Starachowic. Zabierając głos, prezes przez kilka minut mówił przede wszystkim o swojej zmarłej mamie, o jej sympatii do Starachowic, o jej okupacyjnym pokoleniu. Nie było żadnych odniesień do aktualnej sytuacji politycznej w Polsce i na Świecie. Prezes dziękował wszystkim za zorganizowanie i udział w uroczystości poświęconej jego mamie. Szczególnie dziękował radnym miejskim Starachowic za przyznanie honorowego obywatelstwa jego mamie, nazwanie ulicy jej imieniem oraz księdzu Dziekanowi, za budowę Panteonu Pamięci Narodowej z prawdziwego zdarzenia.

KACZ2Mówił: Jest dla mnie czymś niezmiernie ważnym to, że moja mama jest tutaj pamiętana. Chcę za to serdecznie podziękować - powiedział prezes PiS. W emocjonalnym przemówieniu mówił: - Szanowni państwo, ja przede wszystkim chciałbym serdecznie podziękować za tą piątą już Mszę św., piątą już uroczystość, która jest dla mnie, dla syna Jadwigi Kaczyńskiej i brata Lecha Kaczyńskiego, czymś niezmiernie ważnym, wzruszającym, czymś, co przypomina nie tylko moją mamę, mojego brata, ale przypomina także w szczególności jej, mojej mamy, życie. J. Kaczyński zaznaczył, że jego mama była emocjonalnie związana ze Starachowicami, miastem, gdzie urodziła się i gdzie spędziła czas okupacji niemieckiej: - To miasto, w którym spędziła kilkanaście bardzo ważnych lat, w tym lata wojny, było dla niej takim nieustającym wspomnieniem, wspomnieniem, do którego ciągle wracała. Od wczesnego dzieciństwa, od czasu, kiedy pamiętam, zawsze była mowa o Starachowicach, o dzieciństwie tutaj, później o wczesnej młodości, o koleżankach i kolegach, o ludziach, o dramatach czasu wojny, a także o zwykłym życiu. Mama zawsze mówiła, że tutaj, w tym mieście, mieszkało się lepiej niż w Warszawie.

Czytaj więcej...

Msze Święte i Nabożeństwa

 

Dni Powszednie

6:30, 7:00, 18:00

 

Niedziele i Święta

7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

 

Święta zniesione

7:00, 9:00, 18:00

 

Nabożeństwa Majowe, Czerwcowe, Październikowe

17:30

 

Koronka do Bożego Miłosierdzia

Codziennie o godz. 17:45

Kancelaria Parafialna

Poniedziałek - Piątek

16:30 - 17:30

 

Sobota

9:00 - 10:00

 

Telefon dyżurny (kancelaria)

608 725 533

 

Telefon alarmowy w sprawie chorych

692 352 367

 

 

odeszli

Polecamy

 

fb icon 325x325

 

 

images

 

youtube nowe funkcje 2017 1180x807 

duch logo 2017

 

plus

 pdr new logo www

 wsd

 

rk