4

3

6

5

11

KATECHIZM 2

KATECHEZA /ciąg dlaszy/

Tradycja apostolska pozwoliła Kościołowi rozpoznać, jakie pisma powinny być zaliczone do ksiąg świętych. Pełna ich lista została nazwana ,,kanonem " Pisma świętego. (KKK 120)

Historię Kościoła znaczą, oprócz kart pięknych i wzniosłych, również chwile bolesnych podziałów. Te fakty nie pozostały obojętne dla kanonu biblijnego. Kościoły protestanckie przyjęły w swym kanonie ksiąg Starego Testamentu tylko te, które Żydzi przyjęli w Jamni, stąd kanon protestancki obejmuje 39 ksiąg Starego Testamentu i 27 - Nowego Testamentu. Kościoły prawosławne w pierwszym okresie swego istnienia nie negowały żadnej księgi Starego Testamentu. Pod wpływem kościołów protestanckich odrzucono jednak siedem ksiąg: Tobiasza, Judyty, Banicha, Machabejskie (są to dwie księgi), Syracha i Mądrości. Są to te księgi, o których już mówiliśmy, że zostały napisane w języku greckim. Nazywamy je księgami deuterokanonicznymi, bądź wtórnie kanonicznymi. Dla katolików jest to tylko nazwa wskazująca na historyczne dziedzictwo dysput i wątpliwości, natomiast te pisma są tak samo kanoniczne, natchnione i czcigodne, jak pozostałe księgi Biblii. Jeszcze bardziej skomplikowane kanony prezentują inne kościoły chrześcijańskie. Ponieważ jest to zagadnienie dość obszerne, a te wspólnoty nie występują w Polsce powiedzmy, że znajdziemy tam kanony tożsame z katolickim, zawężone o brak ksiąg deuterokanonicznych i obszerniejsze, gdyż zawierające pisma, które przez katolików są uznawane za pisma apokryficzne. Kościół z Tradycji apostolskiej dowiaduje się, jakie pisma winny być zawarte w katalogu ksiąg świętych (KO 12). Katalog ten nazywa się kanonem Pisma, ponieważ księgi w nim zawarte są normą wiary i życia chrześcijańskiego. Katalog Starego Testamentu składa sie z 46 ksiąg (lub 45, jeśli Jeremiasza i Lamentacje traktuje się jako jedną księgę), Nowego zaś z 27 ksiąg.

Czytaj więcej...

Jas5

Jas.1Jas2

Dzisiejszą Niedzielą Chrztu Pańskiego kończymy liturgiczny Okres Bożego Narodzenia, choć jeszcze do 2 lutego (według tradycji) śpiewamy kolędy i towarzyszy nam wystrój świąteczny.:-)

Z tej okazji, dziś o godzinie 11.00 w naszym kościele, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 zaprezentowali bardzo licznie zgromadzonym JASEŁKA Z MAŁYM KSIĘCIEM. I choć nie było to "tradycyjne" przedstawienie Tajemnicy Bożego Narodzenia, to forma i treści zawarte w przedstawieniu przypadły chyba do gustu odbiorcom, na co wskazują owacje na stojąco.

Mały Książę wędrując między planetami ze swoją Różą szuka przyjaciół. Znalazł pewnego "niezwykłego Króla", który nie szuka władzy ani bogactw, lecz daje ludziom MIŁOŚĆ. I właśnie o tej jedynej, niepowtarzalnej i niezwykłej miłości BOGA DO CZŁOWIEKA opowiadają nam te jasełka. Znaleźć Jezusa i zaprosić Go do domu, do pracy i szkoły, do relacji rodzinnych - to cel, misja tego NIEZWYKŁEGO KRÓLA MIŁOŚCI.

Przedstawieniu towarzyszył śpiew kolęd i pastorałek w wykonaniu naszej parafialnej Scholi Dzięcięco - Młodzieżowej, której duża część to uczniowie SP nr 9 .-) Przygotowaniem jasełek zajęli się: ks. Jarosław Jędrzejewski i ks. Piotr Gruszka.

Dziękujemy wszystkim Aktorom i młodym Muzykom za przybliżenie nam tajemnicy Bożego Narodzenia we współczesnej, przemawiającej formie.

Jas3Jas4

Fot. ks. Łukasz Dybus. Więcej na facebook

KATECHIZM 2Tradycja apostolska pozwoliła Kościołowi rozpoznać, jakie pisma powinny być zaliczone do ksiąg świętych. Pełna ich lista została nazwana ,,kanonem " Pisma świętego. (KKK 120)

1. Motywacja katechezy

W naszych księgarniach pojawiają się coraz liczniejsze i bardziej kolorowe Biblie. Ten fakt cieszy, ale też i rodzi pytania. Wśród tych najczęstszych pojawia się to: czy jako katolik biorę do ręki wydanie Pisma św., w którym nie ma braków, przeinaczeń? Jak samodzielnie rozpoznać wydania poprawne od innych? Pytania te potęguje fakt, że do naszych domów pukają niekiedy różni ludzie, którzy chcą porozmawiać o Piśmie św.

2. Wprowadzenie

Pismo św., jego bohaterowie, a przede wszystkim jego księgi są tekstami, które dla Żydów, a po nich dla chrześcijan stały się -jak sama nazwa wskazuje - świętymi. Powstawała Biblia na przestrzeni ponad tysiąca lat, a ustne tradycje, które się w niej znalazły, przekazywano z pokolenia na pokolenie przynajmniej dwa razy dłużej. Ta święta Księga nie powstawała w historycznej i kulturowej próżni. Narastając księga po księdze, towarzyszyła ludowi Bożemu. Wraz z jej pismami powstawały i inne dzieła religijne, które nie weszły do zbioru ksiąg natchnionych. To wszystko każe nam postawić szereg pytań: jakie kryteria musiała spełniać księga, by znalazła się W kanonie ksiąg natchnionych? Kto i kiedy ostatecznie określił kanon? Które księgi weszły w jego skład? Po czym rozpoznać, że nasz egzemplarz Biblii posiada je wszystkie i bez opuszczeń?

Czytaj więcej...

Po raz kolejny ulicami naszego miasta przeszedł barwny i radosny Orszak Trzech Króli 

"Bóg jest dla wszystkich", brzmiało hasło tegorocznych obchodów Święta Trzech Króli. Idąc śpiewaliśmy kolędy i mogliśmy podziwiać scenki: rozmowy trzech króli z Herodem oraz walki dobra ze złem. Na koniec pokłoniliśmy się Nowonarodzonemu Jezusowi w żłóbku pod Skałkami, gdzie odbyło się wspólne kolędowanie, przygotowane przez naszą parafialną Scholę Dziecięco – Młodzieżową pod okiem ks. Piotra i ks. Jarosława.. Organizatorzy przygotowali także ciepłą herbatę i smaczną grochówkę.

OTK2ORT3

Past20171Radość świętowania Narodzenia Pańskiego rozpoczęliśmy tradycyjną Mszą Świętą zwaną Pasterką której przewodniczył ks. Dziekan Marek Janas wraz z ks. Mirosławem Jakubiakiem i ks. Jarosławem Jędrzejewskim. Mszę Św. rozpoczęła procesja z Dzieciątkiem Jezus do żłóbka, który przygotował ks. Łukasz Dybus. Śpiew prowadzili ks. Piotr Gruszka i Pani Aleksandra Skowrońska.  

Nazwa Pasterka pochodzi oczywiście od pasterzy, którzy za głosem aniołów pobiegli do betlejemskiej groty powitać narodzone Dziecię U proroka Izajasza czytamy: "Pan sam da wam znak: oto Panna pocznie i porodzi Syna i nazwie Go imieniem Emmanuel" (Iz 7,14). Od wygnania z Raju ludzkość czekała na wybawienie, ratunek. Zapowiedzi proroków, znaki Bożej mocy, historia Narodu Wybranego - to wszystko pokazywało światu, że wybawienie jest już blisko! Lecz - jak czytamy u św. Jana - "Słowo przyszło na świat, lecz swoi Go nie przyjęli", nie rozpoznali w tym ZNAKU nadejścia dla siebie RATUNKU. Więcej znaków nie będzie - czytamy w Ewangelii. Jezus "nie narodził się jak inni ludzie, po to, aby żyć, lecz po to, aby umrzeć" (abp Fulton Sheen). Pan dał nam ZNAK: Panna, Dziecię, uboga stajnia (grota), gwiazda...

Jezus - Bóg Człowiek, Król, Potomek Dawida, rodzi się w betlejemskiej grocie (w takiej, w jakich mieszkali pasterze - można te "mieszkania" zobaczyć do dziś na Polu Pasterzy w Betlejem). Bóg pokazuje ludzkości inny kierunek "królowania". Nie przepych i bogactwo, ale uniżenie i pokora w służbie miłości (Jezus przed swoją śmiercią myje uczniom nogi i mówi: to jest Moje przykazanie").

Takiego więc Króla - Dziecię możemy dziś przyjąć. Króla Miłości. Króla Pokory i Służby, który uczy nas tego, wskazując nam jednocześnie najkrótszą (choć nie najłatwiejszą) drogę do NIEBA!

Czytaj więcej...

Msze Święte i Nabożeństwa

 

Dni Powszednie

6:30, 7:00, 18:00

 

Niedziele i Święta

7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

 

Święta zniesione

7:00, 9:00, 18:00

 

Nabożeństwa Majowe, Czerwcowe, Październikowe

17:30

 

Koronka do Bożego Miłosierdzia

Codziennie o godz. 17:45

Kancelaria Parafialna

Poniedziałek - Piątek

16:30 - 17:30

 

Sobota

9:00 - 10:00

 

Telefon dyżurny (kancelaria)

608 725 533

 

Telefon alarmowy w sprawie chorych

692 352 367

 

 

odeszli

Polecamy

 

fb icon 325x325

 

 

images

 

youtube nowe funkcje 2017 1180x807 

duch logo 2017

 

plus

 pdr new logo www

 wsd

 

rk