4

3

6

5

11

1KON KOL

 

Tradycyjnie spotkaliśmy się przed Pasterką, żeby razem z naszą parafialną Scholą Dziecięco – Młodzieżową prowadzoną przez ks. Piotra Gruszkę wyśpiewywać radość z Narodzenia Pana!.) Kolędy znane oraz pastorałki w repertuarze, w wykonaniu dzieci i młodzieży naszej Parafii zachęciły bardzo licznie zgromadzonych Parafian i Gości do wspólnego śpiewania, na chwałę Pana Boga! Dziękujemy za obecność i zapraszamy już niedługo na "powtórkę" oraz Jasełka.

Fot. Weronika Kasprzyk

 

 

 

BN2017                                                                          

Cyprian Kamil Norwid napisał:

„Przyszła nareszcie chwila ciszy uroczystej, 
Stało się – między ludzi wszedł 
Mistrz – Wiekuisty" 
              Na świętowanie kolejnej 2017 rocznicy Bożego Narodzenia w Betlejem - życzymy, aby Jezus każdego dnia rodził się w naszych sercach, w pracy, wśród przyjaciół, w trudach i radościach codzienności życia. Abyśmy potrafili być sobą ze swoją wiarą. Abyśmy umieli łączyć teorię o Bogu z praktyką wiary. By pozwolić sobie być szczęśliwym człowiekiem.
Życzymy, aby w te cudowne Święta, podczas których przychodzi Zbawiciel,
 każdy doświadczył prawdziwej miłości, serdeczności i życzliwości od Boga i od ludzi,  a w Nowym Roku 2018 otaczała każdą i każdego z Was nieustająca opieka Bożej Dzieciny i Jego Matki.

Wasi Duszpasterze

                                                                                      

Jas201721 i 22 grudnia w Szkole Podstawowej nr 9, uczniowie - pod kierunkiem ks. Jarosław Jędrzejewski i ks. Piotr Gruszka - przedstawili JASEŁKA Z MAŁYM KSIĘCIEM. I wcale nie chodzi tutaj o naszego niecodziennego Gościa, o którym za chwilę, ale o głównego bohatera poszukującego na różnych planetach przyjaciół, czyli Małego Księcia 

Jasełka opowiadają o przyjściu na świat niezwykłego Króla - Króla Miłości - Jezusa, którego poznał Mały Książę. Razem ze swoją Różą szuka na różnych planetach przyjaciół i w końcu, w małej betlejemskiej stajence odkrywa prawdziwego Króla, o którym opowiada widzom.

W pierwszej scenie ukazana jest narada diabłów. "Przecież nie możemy zabrać ludziom Pisma Świętego i zabronić chodzić do kościoła!" - mówi jeden. Drugi na to: "Bóg pragnie od ludzi miłości, a na miłość trzeba mieć czas. Zabierzmy ludziom CZAS". I tak po kolei wchodzą dzieci, młodzież, dorośli obojętnie mijając Jezusa, który patrzy z miłością na swoje dzieci i czeka, czeka...

W czwartek, 21 grudnia mieliśmy również niecodziennego Gościa w naszej Szkole. Pierwszy raz w historii tej placówki odwiedził ją Ksiądz Biskup. Przypomnijmy, że w mijającym roku obchodzimy Jubileusz 80 - lecia istnienia naszej Parafii. Z tej racji Ksiądz Biskup Piotr Turzyński, który wizytował podczas Misji Świętych naszą Parafię, w ramach wizytacji odwiedził także Szkołę Podstawową nr 9, która znajduje się na terenie naszej Parafii.

Bardzo miła wizyta, którą Nauczyciele i Wychowankowie zapamiętają na długo. Dużo ciepłych słów i życzenia od Księdza Biskupa dla całej społeczności szkolnej.

Dziękujemy za to spotkanie, jak również dziękujemy aktorom i scholii dziecięco - młodzieżowej, która śpiewała podczas Jasełek kolędy i pastorałki.

Fot. Magdalena Dulewicz

KATECHIZM 2Katecheza . BIBLIA Księga Kościoła – Natchnienie i Prawda Pisma Świętego  (KKK 101-119)

Wszelkie Pismo przez Boga natchnione jest pożyteczne do pouczania, do przekonywania,

do kształcenia w sprawiedliwości…  (2 Tm 3, 16) /

Nowy Testament wyraźnie łączy natchnienie z działaniem Ducha Świętego.

Według autora Listu do Tymoteusza Paweł, pisząc na krótko przed śmiercią do swego umiłowanego ucznia, zachęca go usilnie do korzystania z nauk Pisma św., które jest stosowne do kierowania człowieka na drogi zbawienia. Zachętę kończy uwagą: „Wszelkie Pismo przez Boga natchnione jest pożyteczne do pouczania, do przekonywania, do napominania, do kształcenia w sprawiedliwości” (2 Tm 3, 16). „Wszelkie Pismo” - wyrażenie to można rozumieć w sensie kolektywnym, tj. „całe Pismo święte”, a więc wszystko, cokolwiek zostało napisane, lub w sensie rozdzielczym: ,,każde Pismo”, czyli każda księga z osobna. Rozróżnienie to niewiele wpływa na sens wyrażenia „wszelkie Pismo”. jak bowiem wynika z kontekstu, wyrażenie „Pismo” oznacza te księgi, które Tymoteusz, syn Żydówki, znał od swej młodości, a mianowicie Stary Testament, który Żydzi uważali za święty. Tekst więc mówi wyraźnie o natchnieniu Pisma św. Starego Testamentu. „Przez Boga natchnione” -tekst oryginalny zawiera tylko jeden termin: theopneustos, który po polsku należało przetłumaczyć aż trzema wyrazami. Słowo to ma sens bierny i znaczy: „przez Boga natchniony”. Wszystkie bowiem przymiotniki mające w rdzeniu słowo zheos (Bóg) mają sens bierny. Tak można by przedstawić argumentację autora [1 Listu do Tymoteusza. Apostoł, chcąc uwypuklić cudowne skutki, jakie powoduje lektura Pisma świętego, wychodzi od faktu nie podlegającego żadnej dyskusji zarówno wśród chrześcijan, jak i Żydów, a mianowicie z jej Boskiego pochodzenia: Pismo święte powoduje liczne korzyści, ponieważ ono jest skutkiem ,,tchnienia” Bożego, tj. natchnienia. O natchnieniu pisarskim mówi również autor II Listu św. Piotra: ,,Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili (od) Boga święci ludzie” (2 P l, 21). Proroctwo Pisma oznaczało proroctwo spisane. Adresaci bowiem, do których pisał autor 2 P, nie słyszeli żywego głosu proroków starożytnych, lecz tylko znali ich pisma. Wszystkie teksty wyżej wspomniane mówią o natchnieniu do pisania Starego Testamentu. Autor listu 2 P 3, l5 na równi z „innymi Pismami”, tj. ze Starym Testamentem, stawia listy św. Pawła, przyznając im tę samą powagą i łącząc ich powstanie z ,,Boskim darem mądrości”. Trzeba więc charyzmat natchnienia rozciągnąć na obydwa Testamenty.

Bóg - główny autor Pisma - posługiwał się ludźmi. Używając ich do współpracy, nie niszczył ich wolności i osobowości. Bóg bowiem działa na stworzenia zgodnie z ich naturą. Jeżeli są wolne, nie niszczy ich wolności, lecz ją podnosi i wzbogaca. Prawdę tę, idąc za Soborem Watykańskim II, Katechizm wyraził w ten sposób: „Do sporządzenia Ksiąg świętych wybrał Bóg ludzi, którymi – jako używającymi własnych zdolności i sił posłużył się, Jego działaniu w nich i przez nich, jako prawdziwi autorowie, przekazali na piśmie to wszystko i tylko to, co On chciał przekazać (KO II; KKK 106). Pisarze święci nazwani są ,,prawdziwymi autorami”. Oznacza to, że pisali jako ludzie wolni, korzystali z własnych sił i zdolności. Dzięki temu wycisnęli własne piętno na dziełach, których byli współautorami. W każdej księdze biblijnej widoczna jest osobowość pisarza: jego talenty i ich braki. Był on wprawdzie narzędziem Bożym, lecz żywym, rozumnym i korzystającym w pełni ze swych ludzkich możliwości. W księdze biblijnej można łatwo rozpoznać własne cechy autora ludzkiego, jego język i styl. Autor ten, współpracując z Bogiem, nie był wyizolowany ze środowiska, w którym żył. Dlatego księgi biblijne - pisane przez konkretnych i uwarunkowanych historycznie ludzi- ,,odzwierciedlają wiedzę, obraz świata i sposób przeżywania ludzi, którzy je pisali i dla których były pisane”. Głównym i pierwszorzędnym autorem Pisma jest Bóg,

Czytaj więcej...

KATECHIZM 2Wszelkie Pismo przez Boga natchnione jest pożyteczne do pouczania, do przekonywania, do kształcenia w sprawiedliwości… (2 Tm 3, 16)

1. Motywacja katechezy. Biblia należy do ksiąg najczęściej tłumaczonych i wydawanych na świecie. U nas W Polsce w okresie posoborowym ukazało się cztery nowe tłumaczenia całej Biblii: Biblia Tysiąclecia, Biblia Poznańska, Biblia Praska, Biblia Warszawska (protestancka). Chrześcijanin na każdym kroku spotyka się z Pismem świętym: w liturgii, teologii, modlitwie, katechizmie. Powstają pytania: czym jest Biblia? jakie ma ona znaczenie dla życia chrześcijańskiego? dlaczego tak często się z nią spotykamy?

2. Wprowadzenie. Katechizm Kościoła wykład o Piśmie świętym umieszcza bezpośrednio po omówieniu objawienia. Ponieważ chrześcijaństwo jest religią objawienia, dlatego Pismo święte ma dla niego szczególne znaczenie: jest normą Wiary, czystym źródłem życia duchowego oraz pokarmem duszy. Porównanie do źródła i do pokarmu uczy, że z Pismem świętym winniśmy być w nieustannym kontakcie, jak z pokarmem i napojem. Ponieważ Biblia powstała w starożytności, dlatego jest Księgą trudną. Katechizm Kościoła Katolickiego nie tylko podaje prawdy wiary dotyczące Biblii, ale chce pomóc w zrozumieniu tej jedynej Księgi.

Czytaj więcej...

Msze Święte i Nabożeństwa

Dni Powszednie

6.30, 7.00, 7.30, 18.00

Niedziele i Święta

7.00, 8.30, 9.45, 11.00, 12.30, 18.00

Święta zniesione

7.00, 8.30, 9.45, 18.00

Nabożeństwa Majowe, Czerwcowe, Październikowe

17.30

Koronka do Bożego Miłosierdzia

Codziennie - 17.45

Kancelaria Parafialna

 Poniedziałek - Piątek

16.30 - 17.30

Sobota

9.00 - 10.00

Telefon Alarmowy w Sprawie Chorych

692 352 367

 

odeszli

Polecamy

 

duch logo 2017

plus

pdr new logo www

wsd

rk