4

3

6

5

11

Św. Mikołaj 2017

Mimo napiętego dziś grafiku, Święty Mikołaj zawitał także i w naszej Parafii, przynosząc dzieciom (i nie tylko) słodkie prezenty.

Dziś wspominamy w Kościele postać biskupa Miry, żyjącego na przełomie III i IV wieku, Świętego Mikołaja. Znany był z wielkiej hojności i serca wobec biednych, ubogich i potrzebujących, stąd zapewne wzięła się tradycja obdarowywania siebie wzajemnie prezentami. Wielu osobom, a szczególnie dzieciom ten dzień kojarzy się radośnie w oczekiwaniu na upragnione prezenty od "starszego, miłego pana z siwą brodą".

Niech ten kolejny już - po Św. Barbarze - wspominany na początku Adwentu święty, pomoże nam przeżyć ten czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana w miłości i życzliwości.

Św. Mikołaju, biskupie!
Módl się za nami!

więcej na facebook

Św. Barbara zd 2017

04 grudnia 2017 odbyły się w naszym mieście i parafii uroczystości odpustowe Patronki naszego miasta - Świętej Barbary. O godz. 17:30 zebraliśmy się na ul. Rtm Pileckiego, przy kapliczce naszej Patronki. Figura Świętej, staraniem Gminy Starachowice, została w tym roku odrestaurowana. Ks. Grzegorz Roszczyk proboszcz Parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Starachowicach, który przewodniczył uroczystościom, poświęcił figurę i kapliczkę św. Barbary i poprowadził uroczystą procesję do kościoła. Po przyjściu procesji do kościoła, zgromadzeni wierni mogli zgłębić historię Św. Barbary w inscenizacji przygotowanej przez uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 w Starachowicach.

Uroczystej Mszy Świętej w intencji naszego Miasta, jego Włodarzy i wszystkich Mieszkańców, przewodniczył ks. Grzegorz Roszczyk, a koncelebrowało ją siedmiu starachowickich kapłanów. Choć kapliczka z figurą Świętej od wielu lat przypomina Starachowiczanom o korzeniach przemysłu i rozwoju miasta - o kopalniach i hucie, a szczególnie o ludziach ciężkiej pracy, którym Barbara patronuje, to Św. Barbara jest oficjalną patronką Starachowic od 2009 roku, dzięki dekretowi Ojca Świętego Benedykta XVI. Święta Barbaro! Módl się na nami! Więcej na facebook. fot. ks. Łukasz Dybus

Adwent2017 św. 2Zapraszamy codziennie na Roraty o godz. 6.00. Przed Mszą Świętą o g. 5.45 będziemy śpiewać Godzinki o Matce Bożej. Tegoroczne Roraty będą mówić o św. Józefie, któremu Bóg powierzył straż nad swoimi najcenniejszymi Skarbami – Jezusem i Maryją.  Papież Franciszek ogłosił ten Rok jako Rok Świętego Józefa. Zapraszamy.

Rozważania dla tych, którzy podobnie jak Assunta Di Tomaso – duchowa córka Ojca Pio – użalają się na trudności w modlitwie, medytacjach, kierowaniu myśli do Boga. Ojciec Pio wyjaśnił jej: „Kiedy nie potrafisz dużymi krokami iść po drodze prowadzącej do Boga, zadowalaj się małymi kroczkami i cierpliwie czekaj, aż będziesz mogła mieć nogi zdolne do biegu…”. Krótka refleksja i zaduma nad myślami Ojca Pio służą pomocą w przygotowaniu do spotkania z Tym, który jest Miłością. Pierwszy tydzień Adwentu poświęcono medytacjom tajemnicy światła, które jest świtem i brzaskiem, zapowiedzią nadejścia Słońca – Chrystusa.     

I TYDZIEŃ ADWENTU - ŚWIATŁO

1.Błyszczą pałace pysznego Izraela, ale Światłość nie w nich przyszła na świat! Chełpią się ludzką wielkością, opływają w złoto i przyodziani są w strojne szaty magnaci żydowskiego narodu, napełnieni są próżną wiedzą i pychą kapłani sanktuarium, podczas gdy prawdzi­we znaczenie Bożych objawień jest zupełnie inne; nie przyjmują właściwej postawy oczekiwania na Zbawiciela, bo sądzą, że przyjdzie na świat w ludz­kiej wielkości i potędze. Bóg jednak, który zawsze zawstydza mądrość tego świata, zniweczył ich plany, zstąpił między nas w naj­większym uniżeniu, w wyrzeczeniu do tego stopnia, że narodził się z pokornego rodu Józefa, ograniczył się do skromnego mieszkania i odrzucony przez ludzi, ratował się ucieczką i korzystał z pomocy nędznych zwierząt, wybrał ich stajnię na miejsce swoich naro­dzin, a ich tchnienie na ogrzanie swego maleńkiego ciała. Pozwolił, by jako pierwsi złożyli Mu hołd prości, prymitywni pasterze, których przez swoich aniołów powiadomił o wielkiej tajemnicy. (Epistolario IV, s. 866)

Czytaj więcej...

RORATY 3

Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież do wzięcia udziału w roratach. Będziemy je przeżywać ze św. Józefem – Strażnikiem Skarbów: Jezusa i Maryi. Roraty odbywać się będą od poniedziałku do soboty o godz. 06:00. Pierwszego dnia dzieci dostaną planszę przedstawiającą św. Józefa. A w kolejne dni obrazki. Ostatniego dnia otrzymają obrazek z wizerunkiem św. Józefa w sanktuarium w Kaliszu i modlitwą do tego świętego.

KATECHIZM 2

W każdym z nas Kościół musi usunąć się na drugi plan

przed swym Panem, musi być tylko palcem, który Go

pokazuje, głosem, który przekazuje Jego Głos. Każdy

z nas musi być, na swój sposób i wedle swojej pozycji

sługa Słowa. (H. de Lubac)

1. Motywacja katechezy

Katecheza ma na celu pouczyć czytelników, że z woli Bożej Objawienie Boże powinno być przekazywane wszystkim ludziom aż do skończenia świata. Tę funkcję wypełnia Kościół św., strzegąc tego depozytu przed wypaczeniami, wnikając coraz głębiej w jego treść i żyjąc nim na co dzień.

2. Wprowadzenie

Pan Bóg chcąc zbawić wszystkich ludzi i doprowadzić ich do poznania pełni prawdy, którą przyniósł na świat Jego Syn, powierzył Kościołowi depozyt objawienia. Ponieważ pochodzi on od Boga nie może zawierać błędu czy pomyłki. Kościół od początku swego istnienia jest przekonany o wierności w zachowywaniu i przekazie prawd wiary, które przejął od Apostołów (KKK 857); ażeby objawienie Boże, które jest zawarte w Piśmie św. i Tradycji przetrwało w Kościele nieskażone i tożsame. Żeby objawienie było przez Lud Boży bez błędu przyjmowane, Chrystus wyposażył go w specjalny charyzmat zwany nieomylnością.

W niniejszym artykule zostanie ukazane, że zadanie przekazywania tego depozytu otrzymali od samego Chrystusa Apostołowie (KKK 74-75), następnie zostanie powiedziane, że słowa Bożego mieli strzec z woli Bożej i interpretować je ci wszyscy, którzy drogą sukcesji weszli w ich prerogatywy (KKK 77-79), następnie zostanie uwypuklone, że zostało ono utrwalone na piśmie, a część jego jest zachowywana w Tradycji oraz zostaną pokazane sposoby interpretacji depozytu wiary przez Kościół (KKK 84-95).

Czytaj więcej...

Msze Święte i Nabożeństwa

Dni Powszednie

6.30, 7.00, 7.30, 18.00

Niedziele i Święta

7.00, 8.30, 9.45, 11.00, 12.30, 18.00

Święta zniesione

7.00, 8.30, 9.45, 18.00

Nabożeństwa Majowe, Czerwcowe, Październikowe

17.30

Koronka do Bożego Miłosierdzia

Codziennie - 17.45

Kancelaria Parafialna

 Poniedziałek - Piątek

16.30 - 17.30

Sobota

9.00 - 10.00

Telefon Alarmowy w Sprawie Chorych

692 352 367

 

odeszli

Polecamy

 

duch logo 2017

plus

pdr new logo www

wsd

rk