4

3

6

5

11

 To nieustanna modlitwa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę w całej diecezji radomskiej.

Od 28 do 29 października 2017 roku JERYCHO będzie gościło w naszej parafii.

Program Jerycha

28-29 października  2017

Jerycho zdjęcie19.00 - Msza św. za Parafian sprawowana pod przewodnictwem ks. Dziekana

20.00 - Różaniec Cz. I - Tajemnice Radosne – KŻR. - W intencji rodzin oraz o łaskę wierności Sakramentowi Małżeństwa. O głęboką wiarę dla dzieci i młodzieży.

21.00 - Apel Jasnogórski z rozważaniem maryjnym.

21.30 - Czuwanie młodzieży.

22.30 - Czuwanie - /Ruch Rodzin Nazaretańskich/

23.30 - Modlitwa za kapłanów, zgromadzenia zakonne i w intencji nowych powołań - czuwanie modlitewne /Neokatechumenat/                                                                                                                    24.00 - Msza Św. w intencji kapłanów, sióstr zakonnych. O powołania kapłańskie i zakonne.

Czytaj więcej...

         Proroctwo dla Polski. Proroctwo dla Polaków.

Proroctwo

Ten film jest po prostu niesamowity. KONIECZNIE ZOBACZ a nie będziesz żałować ! Nie wiesz co robisz na świecie? Skąd pewność, ze Bóg jest i działa? Dowiedz się właśnie teraz!

Róż

Różaniec jest sprawdzoną modlitwą na każdą porę dnia i życia; odmawiany we wspólnocie, czy indywidualnie w domu, w drodze do pracy czy szkoły,w szpitalu. Ta modlitwa ożywia nas, zarówno młodych, jak i starszych, rodziców i dzieci, umacnia więzi komunii i braterskiej miłości. To codzienne obcowanie z Maryją jest zalążkiem nadziei i pokoju, rodzących się w sercach ludzi i na całym świecie dzięki kontemplacji Jezusa.

Odmawiając różaniec oddajemy wszystkie nasze radości i smutki – całe nasze – życie Maryi. Gdy zwracamy się do Niej z ufnością, możemy być pewni, że Ona wstawia się za nami u Swego Syna – Jezusa. Różaniec jest modlitwą zawierzenia, która kieruje nas przez Maryję do Jezusa. 

KATECHIZM 2Temat: BÓG ABRAHAMA NASZYM BOGIEM (KKK 59-64. 144-147)

”W swoim czasie (...) powołał Abrahama, by uczynić zeń naród wielki (por. Rz 12,2), który to naród po Patriarchach pouczał przez Mojżesza í Proroków, by uznawał Jego samego, jak Boga żywego i prawdziwego, troskliwego Ojca i Sędziego sprawiedliwego, oraz by oczekiwał obiecanego Zbawiciela”. (Dei Verbum 3)

1. Motywacja katechezy.

Proponowana katecheza stawia sobie podwójny cel, teologiczny i pastoralny. W pierwszym rzędzie chodzi o ukazanie uczestnikom stopniowego objawiania się tajemnicy Boga oraz etapów Jego zbawczego dzieła, dokonujących się na kartach Biblii, co powinno umożliwić lepsze zrozumienie sposobu Jego działalności w świecie i obecności w życiu człowieka. Katecheza stawia sobie także cel pastoralny: odpowiedź Abrahama, wyrażająca się posłuszeństwem Bożemu wezwaniu, jest wzorem wszelkiego posłuszeństwa w wierze, najpierw patriarchów, Mojżesza i całego Izraela, a potem Kościoła i jego członków. Uczestniczący w katechezie powinni dojść do przekonania, że dialog z Bogiem jest dla każdego człowieka czymś możliwym, a nawet bardzo realnym, natomiast pozytywna odpowiedź na Jego wezwanie jest wręcz warunkiem urzeczywistnienia się Bożych planów wobec ludzi i dostąpienia przez nas Bożego błogosławieństwa.

Czytaj więcej...

WSD110 październik 2017 w WSD Radom odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego, 67 alumnów, w tym 21 po raz pierwszy/ trzech alumnów ze Starachowic, w tym Maciej Szczepanik z naszej parafii/, rozpoczęło nowy rok akademicki w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. 

                      Mszy Św. w seminaryjnej kaplicy przewodniczył Pasterz naszej diecezji ks. bp Henryk Tomasik. W homilii podjął refleksję nad postawą ewangelicznej Marii i Marty. – Pasterz diecezji podkreślił, że ta inauguracja roku akademickiego w naszym seminarium wpisuje się w program duszpasterski Kościoła w Polsce. Ten nowy program podkreśla znaczenie Ducha Św. To Duch Św. buduje Kościół, buduje naszą pobożność. To Duch Św. przygotowywał świat na przyjście Chrystusa. To Duch Św. dokonuje przeistoczenia. Modlimy się o to, aby te prawdy stały się nam bliższe, aby zostały zrealizowane w naszym życiu. Naszemu seminarium życzę, aby Pan Bóg błogosławił w budowaniu Kościoła, aby słowa św. Jana Pawła II: "Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba wejść w głąb" stały się rzeczywistością, a to wszystko pod opieką Matki.WSD2

                         Uroczysta Sesja Inauguracyjna odbyła się na auli św. Jana Pawła II. Kluczowym momentem była immatrykulacja I roku. 21 alumnów złożyło ślubowanie i otrzymało indeksy. Dziekan Wydziału Teologii KUL ks. prof. Sławomir Nowosiad powiedział do alumnów: „Miara waszego życia musi być wysoka. Alumn seminarium nie przyszedł tu po, żeby trochę nauczyć się teologii i potem głosić rozsądne kazania. Ale przyszedł po to by dążyć do świętości swojego życia”.
                       Zwieńczeniem inauguracji był wykład psychologa ks. Konrada Wójcika „Bóg w supermarkecie – pluralizm myślenia religijnego jako współczesne wyzwanie dla Kościoła”.

Msze Święte i Nabożeństwa

Dni Powszednie

6.30, 7.00, 7.30, 18.00

Niedziele i Święta

7.00, 8.30, 9.45, 11.00, 12.30, 18.00

Święta zniesione

7.00, 8.30, 9.45, 18.00

Nabożeństwa Majowe, Czerwcowe, Październikowe

17.30

Koronka do Bożego Miłosierdzia

Codziennie - 17.45

Kancelaria Parafialna

 Poniedziałek - Piątek

9.00 - 10.00, 16.30 - 17.30

Sobota

9.00 - 10.00

Telefon Alarmowy w Sprawie Chorych

692 352 367

Intencje Mszalne

 

odeszli

Polecamy

 

duch logo 2017

plus

dr

wsd

rk