4

3

6

5

11

MisjePowoli dobiega końca rok duszpasterski, który przeżywamy pod hasłem: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Swoistym jego zwieńczeniem staje się Tydzień Misyjny, który w swej istocie przypomina nam, że każdy, kto przeżył prawdziwe nawrócenie i pragnie żyć według wskazań Ewangelii, chce również dzielić się swoją wiarą z innymi. 

Najważniejszą formą pomocy jest modlitwa, ofiara i świadectwo życia chrześcijańskiego. Misje to sprawa wiary i łaski, a łaskę upraszamy właśnie modlitwa. Najkrótsza nawet modlitwa w intencji misjonarzy jest wielkim darem dla nich. Ofiarować możemy w intencji misji wszystkie przeżyte w duchu Ewangelii trudności, cierpienia, których nie brak w naszym życiu. Jak wiele mogą ofiarować chorzy, niepełnosprawni, przeżywając z Chrystusem swoją chorobę! „Cierpienie włączone w Mękę Chrystusa jest wspaniałym darem człowieka dla drugiego człowieka” – powiedziała Matka Teresa z Kalkuty.

Możemy również w intencji tych, którzy trudzą się głoszeniem Chrystusowej Ewangelii w krajach misyjnych ofiarować uczestnictwo we Mszy św. Wspaniałym darem duchowym, który często składają dzieci, jest rezygnacja z różnych przyjemności w intencji misji.

Przykładem takiego zaangażowania na rzecz misji jest Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, która nie wyjeżdżając na misje, przez swoje duchowe i modlitewne zaangażowanie została ogłoszona Patronką misji.

Komisja Episkopatu Polski ds. Misji, w swojej animacji misyjnej wskazuje na wielkie znaczenie modlitwy za mi­sje i misjonarzy. Tego uczy też Sobór Watykański II: „Mi­sjom służy się skutecznie przez modlitwę, ofiarowanie Bogu codziennego życia, a zwłaszcza cierpień i doświadczeń” (DM 29). Modlitwa za misjonarzy przypomina, że misje są sprawą wiary, a Chrystus pierwszym i najważniejszym misjonarzem. Jest ona potrzebna tym, którzy w dalekich krajach, obcym kulturowo środowisku, pokonując ba­rierę językową dają świadectwo Chrystusowi, jedynemu Zbawicielowi ludzi. 

W niedzielę misyjną dzieci naszej Parafii zostaną przyjęte do Koła Misyjnego. Zapraszamy także przez cały tydzień na różaniec w intencji Misji Świętych.

Modlitwa O ducha misyjnego

Panie Jezu, który niegdyś wezwałeś pierwszych uczniów, aby stali się rybakami ludzi, niech także i dziś rozbrzmiewa Twoje łagodne wezwanie: „Pójdź za Mną !” Udziel chłopcom i dziewczętom tej łaski, by radośnie odpowiedzieli na Twój głos! Wspieraj w apostolskim trudzie naszych biskupów, kapłanów i osoby konsekrowane. Obdarz wytrwałością seminarzystów i wszystkich tych, którzy realizują swój ideał życiowy w pełnym oddaniu się Twej służbie. Rozbudź w naszych wspólnotach zapał misyjny.

Poślij, o Panie robotników na swoje żniwo i nie pozwól, by brak pasterzy, misjonarzy i tych, którzy poświęcają życie sprawie Ewangelii, doprowadził ludzkość do zguby. Amen

(modlitwa św. Jana Pawła II)

Msze Święte i Nabożeństwa

 

Dni Powszednie

6:30, 7:00, 18:00

 

Niedziele i Święta

7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

 

Święta zniesione

7:00, 9:00, 18:00

 

Nabożeństwa Majowe, Czerwcowe, Październikowe

17:30

 

Koronka do Bożego Miłosierdzia

Codziennie o godz. 17:45

Kancelaria Parafialna

Poniedziałek - Piątek

16:30 - 17:30

 

Sobota

9:00 - 10:00

 

Telefon dyżurny (kancelaria)

608 725 533

 

Telefon alarmowy w sprawie chorych

692 352 367

 

 

odeszli

Polecamy

 

fb icon 325x325

 

 

images

 

youtube nowe funkcje 2017 1180x807 

duch logo 2017

 

plus

 pdr new logo www

 wsd

 

rk