4

3

6

5

11

popW dniu 1 marca b.r. w Środę Popielcową w naszym kościele odbyły się uroczyste obchody upamiętniające Żołnierzy Niezłomnych. Uroczystość została przygotowana przez UM w Starachowicach i Gimnazjum nr 2. W uroczystej Mszy św. której przewodniczył ks. Dziekan wzięli udział żołnierze i kombatanci, parlamentarzyści z naszego regionu, władze miasta i powiatu, bardzo liczne poczty sztandarowe, przedstawiciele szkół, policji, straży miejskiej, leśników, szkół mundurowych, organizacji Strzelec i licznie zebrani wierni naszej parafii. Podczas tej Mszy św. w tym szczególnym czasie Wielkiego Postu, który wzywa nas do pokuty i nawrócenia wpatrując się w krzyż Chrystusa, Jego mękę , śmierć, ale i zmartwychwstanie , chcemy oddać hołd Żołnierzom Wyklętym, żołnierzom Niezłomnym, którzy nigdy nie zaakceptowali sowieckiej okupacji i zapłacili za to najwyższą cenę śmiercią swojego życia.  

Często mawiali owi żołnierze Niezłomni:  „Kochaj Boga i bądź wierzącym katolikiem. Staraj się poznać Bożą Wolę, przyjmij ją za prawdę i realizuj w życiu. Kochaj Polskę i miej Jej dobro na uwadze zawsze. Ona musi zająć w świecie właściwe miejsce i uzyskać dobrobyt oraz szczęście wszystkich obywateli” . 7 Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" został ustanowiony 2011 roku w hołdzie ,,Żołnierzom Wyklętym” .

Żołnierze Wykleci. Niezłomni Bohaterowie”. Należy dziękować Bożej Opatrzności, że prawda o żołnierzach Wyklętych dochodzi dziś do świadomości młodego pokolenia Polaków, którzy chcą pamiętać o słowach, że Naród, który traci pamięć, traci życie, traci swoja tożsamość. Św. Jana Pawła II pisał i mówił „Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka, czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna.

Nasze dzieje uczą, ze Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra, albo też do jego odzyskania. Świadczą o tym tak liczne mogiły żołnierzy, którzy walczyli za Polskę na różnych frontach świata. Są one rozsiane na ziemi ojczystej oraz poza jej granicami”.  Dodajmy, że wiele mogił Żołnierzy Wyklętych jest anonimowych, o wielu miejscach pochówku jeszcze nie wiemy. Ktoś może postawić pytanie: Czy miała sens walka z góry skazana na przegraną? Takie pytanie stawiają niektórzy w związku ze np. z rocznicą Powstania Styczniowego, Powstania Warszawskiego. Odpowiem słowami Profesora Henryka Elzenberga – filozofa i etyka, nauczyciela i mistrza Zbigniewa Herberta, wydalonego przez władze komunistyczne z Katedry Filozofii UMK w Toruniu w 1950 roku za „niepoprawny idealizm”:

Sens walki powinien być mierzony nie jej szansami na zwycięstwo, lecz wartościami, w obronie, których walka została podjęta” Taki sens miała walka nie tylko Żołnierzy Wyklętych, ale wszystkich, którzy byli uczestnikami kolejnych powstań w walce o wolność Ojczyzny. Choć przegrywali bitwy, wygrali wojnę o polską duszę i jej tożsamość. Ten trud trzeba nam dziś kontynuować, ponieważ wielu chce Polskę poniżyć i zohydzić. Dziś oddajemy hołd Żołnierzom Wyklętym, modlimy się, aby ich ofiara przyniosła prawdziwe dobro naszej Ojczyźnie. Błagamy Boga za naszym Narodem, aby pozostał wierny Chrystusowi, Jego Matce, a naszej Królowej, a przyszłość swoją budował na prawdzie Ewangelii. Po zakończeniu Mszy św.  przed kościołem Wszystkich Świętych, przy Panteonie Pamięci Narodowej w którym jest umieszczona tablica poświęcona Żołnierzom Wyklętym ze Starachowic i okolic, odbył się Apel Poległych. A jednostka strzelecka ze Starachowic złożyła przysięgę na sztandar. Złożono kwiaty i zapalono znicze.

Msze Święte i Nabożeństwa

Dni Powszednie

6.30, 7.00, 7.30, 18.00

Niedziele i Święta

7.00, 8.30, 9.45, 11.00, 12.30, 18.00

Święta zniesione

7.00, 8.30, 9.45, 18.00

Nabożeństwa Majowe, Czerwcowe, Październikowe

17.30

Koronka do Bożego Miłosierdzia

Codziennie - 17.45

Kancelaria Parafialna

 Poniedziałek - Piątek

16.30 - 17.30

Sobota

9.00 - 10.00

Telefon Alarmowy w Sprawie Chorych

692 352 367

 

odeszli

Polecamy

 

duch logo 2017

plus

pdr new logo www

wsd

rk