4

3

6

5

11

F1Modlitwa O Dobre Przeżycie Misji.

Dobry Boże, prosimy Cię o błogosławieństwo

w Misjach parafialnych. Użycz nam Twojej łaski
aby odnowa oblicza naszej parafii prowadziła do
pojednania wszystkich z Tobą.
Zachęceni Twoimi słowami? ''proście
a otrzymacie'', błagamy Cię o święte natchnienia,
o dar skruchy i szczerą wolę poprawy.
Przeniknij ogniem Ducha Świętego serca tych,
którzy dotąd opierają się Twojej łasce i dopomóż
im do nawrócenia.
Wszystkich nas zapal Duchem odwagi
w zachęcaniu drugich do udziału w misjach
parafialnych.
Niech Duch Święty wspiera misjonarzy swym
światłem, by słowo przez nich głoszone dawało
zbawienny skutek.
U stóp Twoich Matko Zbawiciela , Królowo
naszych serc, składamy całą pracę misyjną w naszej
parafii. Przyczyń się prosimy, do nawrócenia
grzeszników, wzmocnij słabych i wątpiących, zbliż
nas wszystkich do Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. Amen.

Pod Twoją obronę…

Św. Barbaro - módl się za nami

Św. Janie Pawle II - módl się za nami

Bł. Jerzy Popiełuszko - módl się za nami

Wszyscy Święci i Święte Boże - módlcie się za nami.

Msze Święte i Nabożeństwa

Dni Powszednie

6.30, 7.00, 7.30, 18.00

Niedziele i Święta

7.00, 8.30, 9.45, 11.00, 12.30, 18.00

Święta zniesione

7.00, 8.30, 9.45, 18.00

Nabożeństwa Majowe, Czerwcowe, Październikowe

17.30

Koronka do Bożego Miłosierdzia

Codziennie - 17.45

Kancelaria Parafialna

 Poniedziałek - Piątek

9.00 - 10.00, 16.30 - 17.30

Sobota

9.00 - 10.00

Telefon Alarmowy w Sprawie Chorych

692 352 367

 

odeszli

Polecamy

 

duch logo 2017

plus

pdr new logo www

wsd

rk