4

3

6

5

11

kom1

Maj to miesiąc, gdy  zwyczajowo przeżywamy uroczystości związane z przyjęciem po raz pierwszy Komunii Świętej. „Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana. Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy - Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały” (KKK 1322-1323).

Pierwsza Komunia Święta zawsze jest świętem całej rodziny. Bo przygotowanie do tego sakramentu - dla dzieci zupełna nowość, a dorosłym daje możliwość odnowienia wiary. Jeżeli z tej okazji nie skorzystają, Pierwsza Komunia może stać się jedynie miłym wspomnieniem, które powiększy zbiór rodzinnych zdjęć. To od rodziców najbardziej zależy, na ile głęboka i trwała będzie wiara ich dzieci. W naszej parafii w niedzielę 14 maja o g. 11.00 - 88 dzieci  przystąpi do I Komunii św.

Biały Tydzień kończy Pierwszą Komunię Świętą. Nawiązuje do tradycji katechumenatu z pierwszych wieków Kościoła, kiedy nowo ochrzczeni przez tydzień po chrzcie św. nosili białe szaty. Symbolizuje czystość duchową, gotowość do przyjęcia sakramentu i podtrzymuje nastrój święta. Na ogół kolejne dni Białego Tygodnia poświęcone są różnym intencjom.  W Białym Tygodniu wraz z dziećmi będziemy się modlić: w poniedziałek – za rodziców i rodziców chrzestnych, we wtorek dzieci jadą do Częstochowy by podziękować Matce Bożej za dar Jezusa w Komunii św., w środę dzieci modlić się będą w intencji Babć, Dziadków, rodzeństwo i rodzinę, w czwartek za kapłanów i o nowe powołania z parafii, w piątek w intencji nauczycieli, katechetów i wychowawców. I w sobotę, będziemy się modlić w intencji Misji i Misjonarzy. 

16 maja grupa dzieci komunijnych wraz z rodzicami i opiekunami udała się na pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze w Częstochowie - miejsca, które wszystkim wierzącym w Polsce kojarzy się z jednym - MAMA. Tak, właśnie pojechaliśmy do Mamy, żeby podziękować za dar Pierwszej Komunii Świętej, aby modlić się za rodziców, dziadków, rodziny oraz w tych wszystkich intencjach, które w głębi sercach złożyliśmy w ręce Pani Jasnogórskiej.

Przed Mszą Świętą modliliśmy się Różańcem na Błoniach Jasnogórskich, gdzie ustawionych jest dwadzieścia stacji tajemnic Różańca, przy których zanosiliśmy Maryi nasze prośby.

O godz 13:30 uczestniczyliśmy we Mszy Świętej w Kaplicy cudownego Obrazu, wraz z grupą dzieci komunijnych z innych miast. 
Później był czas na zwiedzanie klasztoru i Kaplicy oraz przepięknej Bazyliki, a także na zakup pamiątek.

Powróciliśmy do Starachowic wieczorem, wszyscy cali i zdrow

Msze Święte i Nabożeństwa

Dni Powszednie

6.30, 7.00, 7.30, 18.00

Niedziele i Święta

7.00, 8.30, 9.45, 11.00, 12.30, 18.00

Święta zniesione

7.00, 8.30, 9.45, 18.00

Nabożeństwa Majowe, Czerwcowe, Październikowe

17.30

Koronka do Bożego Miłosierdzia

Codziennie - 17.45

Kancelaria Parafialna

 Poniedziałek - Piątek

9.00 - 10.00, 16.30 - 17.30

Sobota

9.00 - 10.00

Telefon Alarmowy w Sprawie Chorych

692 352 367

 

odeszli

Polecamy

 

duch logo 2017

plus

pdr new logo www

wsd

rk