4

3

6

5

11

Sw. Rafał KalinowskiOjciec Rafał od św. Józefa Kalinowski urodził się w Wilnie 1 września 1835 r.; otrzymał na chrzcie imię Józef. Studiował w Instytucie Szlacheckim w Wilnie, w Akademii Inżynierii Wojskowej w Petersburgu, gdzie uzyskał tytuł inżyniera i stopień porucznika. Po ukończeniu studiów został mianowany asystentem matematyki w tejże Akademii.

W r. 1863, po wybuchu  powstania styczniowego  przeciwko carskiej Rosji, został aresztowany i został skazany na karę śmierci, którą zamieniono mu na 10 lat przymusowych prac na Syberii. Z przedziwną mocą ducha, cierpliwością i miłością dla zesłańców wlewał w nich ducha modlitwy, budził ducha patriotyzmu, pomagał im materialnie i dobrym słowem budził nadzieję i pokój. Po powrocie z Syberii wstąpił do zakonu karmelitów bosych w Grazu w Austrii i przyjął imię zakonne brat Rafał od św. Józefa.

Umarł 15 listopada 1907 r., w klasztorze w Wadowicach. Rosnąca sława cudów , a szczególnie cudownie uzdrowionego dziecka doprowadziła do beatyfikacji i do kanonizacji św. Rafała w niedzielę 17 listopada 1991 r., którego dokonał św. Jan Paweł II.

Brat Albert w świecie Adam Chmielowski urodził się 20 sierpnia 1845 r. w Igołomi k. Krakowa. Brał udział w Bart Albertpowstaniu styczniowym., został ranny, w wyniku czego amputowano mu nogę. Rozpoczął studia malarskie, tworzył dzieła, w których coraz częściej pojawiała się tematyka religijna. Jego słynny obraz Ecce Homo, znamionujący zachodzące w nim przemiany. Adam Chmielowski postanowił oddać swe życie na wyłączną służbę Bogu. Wstąpił do Zakonu Jezuitów, potem  związał się z tercjarstwem św. Franciszka z Asyżu i prowadził pracę apostolską wśród ludności wiejskiej. W 1884 r. wrócił do Krakowa. Powodowany heroiczną miłością Boga i bliźnich poświęcił swe życie służbie bezdomnym i opuszczonym. Otwierał dla nich przytuliska, aby przez stworzenie godziwych warunków życia ratować w nich ludzką godność i kierować ku Bogu. Oddając się z biegiem czasu coraz pełniej posłudze ubogim rezygnował stopniowo z malowania obrazów, ale przestając być artystą w ścisłym tego słowa znaczeniu stawał się artystą jeszcze pełniej, odnawiając piękno znieważonego oblicza Chrystusa w człowieku z marginesu społecznego i dna moralnego. Zakładał również domy dla sierot, kalek, starców i nieuleczalnie chorych. Pomagał bezrobotnym, wyszukując dla nich pracę. Słynne są słowa Brata Alberta: "trzeba każdemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież; bez dachu i kawałka chleba może on już tylko kraść albo żebrać dla utrzymania życia." Całe życie Chrystusa było dla św. Brata Alberta objawieniem niepojętej miłości Boga ku ludziom.  Charakterystyczną cechą duchowości św. Brata Alberta była wrodzona dobroć serca.  Św. Brata Alberta znamionowała głęboka pokora serca i pełne zawierzenie Bogu, który w Swej nieskończonej miłości użył go za narzędzie Swego Miłosierdzia, obdarzając specjalnym charyzmatem służby ludziom najbiedniejszym. 
Do końca oddany dziełu miłosierdzia dla najuboższych, po prawie 30 latach służby zmarł Brat Albert w opinii świętości w sam dzień Bożego Narodzenia 1916 roku. Jego pogrzeb był manifestacja uznania i miłości. Cały Kraków żegnał tego "najpiękniejszego człowieka pokolenia". Pozostał  św. Brat Albert na zawsze artystą, by służyć pięknu w sponiewieranym człowieczeństwie. Modląc się przy Ich wizerunkach, i przez Ich wstawiennictwo wypraszajmy łaski dla wszystkich potrzebujących i dla nas osobiście. Obrazy te zostały namalowane i podarowane do naszego kościoła przez Artystę z Radomia. Za co serdecznie dziękujemy.  Obrazy te zostaną poświęcone w niedzielę 16.07.2017 na Mszy św. o g. 12.30.

Msze Święte i Nabożeństwa

Dni Powszednie

6.30, 7.00, 7.30, 18.00

Niedziele i Święta

7.00, 8.30, 9.45, 11.00, 12.30, 18.00

Święta zniesione

7.00, 8.30, 9.45, 18.00

Nabożeństwa Majowe, Czerwcowe, Październikowe

17.30

Koronka do Bożego Miłosierdzia

Codziennie - 17.45

Kancelaria Parafialna

 Poniedziałek - Piątek

9.00 - 10.00, 16.30 - 17.30

Sobota

9.00 - 10.00

Telefon Alarmowy w Sprawie Chorych

692 352 367

 

odeszli

Polecamy

 

duch logo 2017

plus

dr

wsd

rk