4

3

6

5

11

KATECHIZM 2Katecheza Dorosłych: Tradycja apostolska pozwoliła Kościołowi rozpoznać, jakie pisma powinny być zaliczone do ksiąg świętych. Pełna ich lista została nazwana ,,kanonem " Pisma świętego. (KKK 120)

4. Zastosowanie życiowePo czym rozpoznać, że nasz egzemplarz Biblii posiada wszystkie księgi í bez opuszczeń? Wydania Pisma świętego, podobnie jak innych książek o treści religijnej, posiadają informację o kościelnym pozwoleniu na wydanie. Znaj dujemy je zaraz po stronie tytułowej. Od łacińskich słów rozpoczynających te pozwolenia nazywane są níhíl obstat bądź ímprimatur. Dopełniają je dane precyzujące daty i osoby wydające pozwolenia. Taka sygnaturka pozwala bez obaw brać do ręki konkretne wydanie. Niektóre księgi biblijne bywają uznawane, natomiast zanegowano ich drobne fragmenty.

Najczęściej odrzucane bywają w Starym Testamencie z Księgi Estery 10,4-16,24 oraz z Księgi Daniela 3,24-90 i rozdziały 13-14. Jeśli chodzi o Nowy Testament, można spotkać wydania, w których zabraknie w Ewangelii wg kościelne pozwolenia. Ta z konieczności sumaryczna prezentacja pokazuje ogromny wysiłek wieków, który skierowany był na rozpoznanie Bożego zamysłu jakim było objawienie ludziom zbawczej woli i zbawczych planów Stwórcy. Bóg, który wpisywał się w dzieje ludzkości, czynił to i z wielka mocą, ale i z ogromną delikatnością. Te dwa czynniki sprawiły, że trzeba było nieraz długiego trudu w rozpoznawaniu co jest, a co nie jest słowem Boga do człowieka. Oczywiście tym trudom towarzyszył Duch Święty, który prowadzi Kościół po drogach czasu. To Jego działaniom trzeba powierzać każdy trud pracy i modlitwy z Biblią. To On sprawia, ze natchnione teksty są pełne zbawczego dynamizmu, który oddziaływuje na każdego, kto z wiarą otwiera i czyta święte Teksty. Sobór Watykański ll w Konstytucji Dei verbum uczy: Tak wielka tkwi w słowie Bożym moc i potęga, że jest ono dla Kościoła podporą i siłą żywotną, a dla synów Kościoła utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy oraz źródłem czystym i stałym życia duchowego (DV 21; por. KKK 131). Ten sam Sobór przypomina, by wiemi Chrystusowi mieli szeroki dostęp do Pisma świętego (por. DV 22). To stwierdzenie jest jednocześnie zaproszeniem i wezwaniem do możliwie codziennej lektury Biblii. Nasza katecheza pokazała, że otwierane przez nas teksty, na przestrzeni wieków przeszły szereg „egzaminów”, które pozwalają ze spokojem odrzucać jakąkolwiek wątpliwość co do wiarygodności i poszczególnych ksiąg i ich fragmentów.

6. Modlitwa

Bóg jest nie tylko w liliach

poszukaj w Biblii

jest i w kąkolu tak jak jest w pszenicy

dopóki rosną aż do czasu żniwa

w studni Jakubowej którą czerpak mąci

Samarytanki w drodze którą Jan chrzci

w krzewie płonącym oraz w zwykłych cierniach

z których można upleść cierniową koronę

w dłoniach Mojżesza niosących zwycięstwo

w dłoniach Dawida kiedy gra natchniony

i gdy wyciąga je do Betsabei

jest i w Saulu, gdy rzuca oszczepem

i w Absalomie gdy kona na drzewie

nie tylko w wielkich uniesieniach duszy

bo w zbrodniach także i wojnach i gniewie

jak wszystko w Biblii człowiek wszystek w Bogu

ks. Janusz Pasierb

Msze Święte i Nabożeństwa

Dni Powszednie

6.30, 7.00, 7.30, 18.00

Niedziele i Święta

7.00, 8.30, 9.45, 11.00, 12.30, 18.00

Święta zniesione

7.00, 8.30, 9.45, 18.00

Nabożeństwa Majowe, Czerwcowe, Październikowe

17.30

Koronka do Bożego Miłosierdzia

Codziennie - 17.45

Kancelaria Parafialna

 Poniedziałek - Piątek

16.30 - 17.30

Sobota

9.00 - 10.00

Telefon Alarmowy w Sprawie Chorych

692 352 367

 

odeszli

Polecamy

 

duch logo 2017

plus

pdr new logo www

wsd

rk