4

3

6

5

11

KATECHIZM 2Wraz z Abrahamem cała wierząca ludzkość wyruszyła ku ziemi, która leży poza wszelkim widocznym horyzontem. (Alfred Läpple)

1. Motywacja katechezy. Zapoznanie z postawą wiary Abrahama i Maryi oraz ukazanie teologii aktu wiary. Wiara jako wolny i przemyślany wybór ochrzczonego. Wychowanie do umiejętności zajmowania w życiu postaw inspirowanych i opartych na wyznawanej przez siebie wierze.

2. Wprowadzenie Co znaczy słowo wiara? W terminologii hebrajskiej zróżnicowanie słownictwa odzwierciedla złożoność postawy duchowej człowieka wierzącego. Dwa rdzenie słowotwórcze zdają przy tym dominować: aman, wywołujące poczucie siły i pewności, oraz batah, kojarzące się z bezpieczeństwem i zaufaniem. To pozwala stwierdzić, że termin wiara posiada w Biblii dwa bieguny: zaufanie, którym się obdarza osobę ,,wierną” oraz akt intelektualny, dzięki któremu przez słowo i odpowiednie znaki można dotrzeć do rzeczywistości niewidzialnej. Aby więc żyć jak się wierzy, trzeba zastanowić się, co kryje W sobie rzeczywistość wiary, jaka powinna być wiara człowieka. Odpowiedź na te pytania mogą nam dać osoby, które same przeżyły spotkanie z Bogiem i doświadczyły konsekwencji swoich wyborów. Mogą być dla nas ,,przewodnikami” w wędrówce, którą każdy z nas rozpoczął w momencie zaistnienia. Według Biblii wiara jest źródłem i ośrodkiem wszelkiego życia religijnego. Na Boży plan, człowiek powinien odpowiedzieć wiarą. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Pismo święte nazywa odpowiedź człowieka objawiającemu się Bogu „posłuszeństwem wiary”. Być posłusznym w wierze oznacza poddać się w sposób wolny usłyszanemu słowu, ponieważ jego prawda została zagwarantowana prze Boga, który jest samą Prawdą. Wzorem tego posłuszeństwa, proponowanym nam przez Pismo święte, jest Abraham. Dziewica Maryja jest jego najdoskonalszym urzeczywistnieniem” (KKK 144). Przypomnijmy historie Abrahama. Pan Bóg mówi do Niego, aby wyszedł z Ur Chaldejskiego, zostawił swój dom rodzinny i szedł do ziemi nieznanej. Abraham wbrew wszelkim obawom bezgranicznie zawierza Bogu i Jego słowu. Posłuszny wezwaniu, które usłyszał, podporządkowuje całe swoje życie obietnicy Bożej. Przez ten akt Abraham staje się wzorem dla tych, którzy kroczą za nim drogą wskazaną przez Boga. W wędrówce ku ziemi obiecanej Abraham nie idzie sam, towarzyszą mu jego żona Sara i jego bratanek Lot. W każdym z nich Bóg widzi swój plan zbawienia. Każdy z nich ma sam, świadomie i dobrowolnie odpowiedzieć na to wezwanie Boże. Przyjrzyjmy sie zatem jak wygląda droga wiary Abrahama, Sary i Lota.

3. Przedstawienie prawdy Katechizmu: Analiza wiary

a. Abraham - zaufanie i wierność Dlaczego Abraham zasłużył na miano Ojca wszystkich wierzących? Zawsze wsłuchany w głos Boga, przyjmuje Jego wolę. Bóg daje mu niezwykłą obietnice: Jego potomstwo będzie tak liczne, jak gwiazdy na niebie. Patriarcha nie może pojąć, jak to się może stać skoro nie ma choćby jednego potomka. On i jego żona Sara, są już w podeszłym wieku. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Pan Bóg spełnia swoją obietnice i Sara wbrew wszelkim prawom natury, rodzi syna Izaaka. Umiłowany syn Abrahama rośnie i zaczyna z każdym dniem stawać się największym skarbem jego życia. W nim zaczyna pokładać wszelkie nadzieje. I znowu Pan Bóg wystawia Abrahama na wielką próbę wiary i miłości. Stawia mu żądanie, by oddał swojego syna w ofierze, by oddał Bogu to, co jest dla ojca najważniejsze - syna. Jak wobec tego żądania zachowuje się Abraham? Najpierw rozważa to co się stało, rozumie sens tej ofiary. Rozumie, że Bóg ma być w życiu człowieka na pierwszym miejscu, i dlatego posłusznie oddaje swojego syna w ofierze. Dokonuje w swoim sercu wyboru, stawia na pierwszym miejscu Boga. Abraham jest więc postacią, która nie jest wolna od ludzkich wad i słabości. Ma też trudności W podjęciu decyzji. Jednak jedna rzecz jest tu istotna: gdy Bóg go upomina przyznaje się do swojej winy, staje wprawdzie przed Bogiem, przewartościowuje swoją postawę. Dokonuje jasnego wyboru – trwania przy Bogu. Biblia ukazuje więc nam człowieka z krwi i kości, zapracowanego i zatroskanego codziennym życiem. Człowieka, który tak jak każdy popełnia błędy. W momencie, gdy Bóg go upomina, stawia sobie ludzkie pytanie: dlaczego? Poszukuje, wsłuchuje się nieustannie w głos Boży i dzięki temu potrafi zauważyć swój błąd fałszywy krok, zrozumieć go i przyjąć jego konsekwencje. Staje ponadto przed Bogiem w pełnej prawdzie o sobie, pełen wiary rozumnej, przemyślanej i ufnej w mądrość Bożą. Możemy zatem nazwać Abrahama ojcem wszystkich wierzących. Od niego bowiem rozpoczyna się dialog między człowiekiem a Bogiem, dialog, który już nigdy nie milknie. Dlatego sam Nowy Testament wymienia imię Abrahama 72 razy ukazując jak jest on krzepiącym i pobudzającym przykładem wiary dla każdego z nas. c.d.n.

Msze Święte i Nabożeństwa

 

Dni Powszednie

6:30, 7:00, 18:00

 

Niedziele i Święta

7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

 

Święta zniesione

7:00, 9:00, 18:00

 

Nabożeństwa Majowe, Czerwcowe, Październikowe

17:30

 

Koronka do Bożego Miłosierdzia

Codziennie o godz. 17:45

Kancelaria Parafialna

Poniedziałek - Piątek

16:30 - 17:30

 

Sobota

9:00 - 10:00

 

Telefon dyżurny (kancelaria)

608 725 533

 

Telefon alarmowy w sprawie chorych

692 352 367

 

 

odeszli

Polecamy

 

fb icon 325x325

 

 

images

 

youtube nowe funkcje 2017 1180x807 

duch logo 2017

 

plus

 pdr new logo www

 wsd

 

rk