4

3

6

5

11

Słowo BożeVI NIEDZIELA ZWYKŁA B
11 luty 2018 r.I.  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.
Bracia: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który staram się przypodobać wszystkim, nie szukają własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. 1 Kor 10,31-11,1 

II. Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?".
Apostoł Paweł przypomina Koryntianom i nam o chwale Pana Boga. Uświadamia, że przestrzenią dla jej wyrażania nie jest tylko modlitwa czy czynności związane z liturgią sprawowaną w kościele. Także jedzenie i picie, podstawowe czynności ludzkiej egzystencji, winny służyć chwale Bożej.  Pod słowem zaś "wszystko" zapewne Apostoł miał na myśli także inne czynności podejmowane przez człowieka, jak praca, odpoczynek, które wśród swoich celów powinny uwzględniać chwałę Pana Boga, dobro innych ludzi, osobisty rozwój czyniącego.
Czy pamiętam, że moje życiowe czynności powinny uwzględniać chwałę Pana Boga a nie tylko np. napełnienie żołądka, ugaszenie pragnienia, wypracowanie ustalonej normy, nabranie nowych sił? Czy jedząc, pijąc, pracując, odpoczywając chwalę Pana Boga, czy przeciwnie obrażam Go, zasmucam, o Nim zapominam? Czy jem, piję, pracuję, odpoczywam zachowując umiar, zdrowy rozsądek? Czy nie jestem bezmyślnym konsumentem, pracoholikiem, będącym ciągle na urlopie czy wakacjach? 
Paweł prosi, aby Koryntianie, ich życie nie było powodem zgorszenia dla obcych czy też swoich. Ich dobry przykład ma wspierać wysiłki innych w czynieniu dobra i postępowi na drodze ku zbawieniu. Apostoł wierzy, że Koryntianie będą potrafili zapomnieć o własnych korzyściach, gdy w grę będzie wchodziło dobro innych, ich rozwój, życiowy postęp. Paweł, wskazując na siebie, przypomina, że  człowiek wiary ma naśladować Chrystusa.
Czy staram się, aby moje życie było przykładem dla innych? Czy wspieram moich braci i moje siostry w czynieniu dobra, codziennym wzroście w łasce Pana Boga? Czy podpatrując świętych, staram się coraz bardziej naśladować Chrystusa? Czy czynię wszystko, aby dla innych nie być zgorszeniem? Czy kiedy zauważę, że moje życie jest zgorszeniem dla innych, wprowadza w ich życie zamęt, zamieszanie, poprawiam się, koryguję swoje postepowanie, przepraszam?  W modlitwie poproszę, abym pamiętał, że wszystkie moje czynności a nie tylko niektóre, mają służyć chwale Pana Boga. Poproszę też o łaskę owocnego przeżycia czasu Wielkiego Postu.
 
III  Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie - owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:
Szczęśliwy człowiek, któremu odpuszczona została nieprawość,
a jego grzech zapomniany.
Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy,
a w jego duszy nie kryje się podstęp... 
Ps 32,1-2.
  
IV Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia: 
Tyś mą ucieczką i moją radością

Msze Święte i Nabożeństwa

 

Dni Powszednie

6:30, 7:00, 18:00

 

Niedziele i Święta

7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

 

Święta zniesione

7:00, 9:00, 18:00

 

Nabożeństwa Majowe, Czerwcowe, Październikowe

17:30

 

Koronka do Bożego Miłosierdzia

Codziennie o godz. 17:45

Kancelaria Parafialna

Poniedziałek - Piątek

16:30 - 17:30

 

Sobota

9:00 - 10:00

 

Telefon dyżurny (kancelaria)

608 725 533

 

Telefon alarmowy w sprawie chorych

692 352 367

 

 

odeszli

Polecamy

 

fb icon 325x325

 

 

images

 

youtube nowe funkcje 2017 1180x807 

duch logo 2017

 

plus

 pdr new logo www

 wsd

 

rk