4

3

6

5

11

Czym jest Droga Neokatechumenalna? W starożytnym Kościele, żyjącym pośród pogaństwa, kiedy człowiek chciał zostać chrześcijaninem, musiał przejść drogę formacji chrześcijańskiej.

 

Droga Neokatechumenalna nie stara się zatem tworzyć jakiegoś ruchu dla siebie, lecz pomagać parafiom w otwieraniu drogi chrześcijańskiej inicjacji do Chrztu, aby odkrywać, co znaczy być chrześcijanami. W parafiach jest ona narzędziem w służbie biskupów, aby ponownie doprowadzić do wiary wielu ludzi, którzy ją porzucili. Neokatechumenat jest syntezą teologiczno-katechetyczną, katechizmem, katechumenatem dla dorosłych, itinerarium, drogą chrześcijańskiej formacji dla współczesnego człowieka. W Kościele pierwotnym katechumenat tworzyła synteza złożona ze Słowa (Kerygmat), Liturgii i moralności. Starożytny Kościół posiadał nade wszystko Kerygmat, to znaczy "orędzie zbawienia". To głoszenie Ewangelii dokonywane przez wędrownych apostołów, jak Paweł i Sylas, powodowało przemianę moralną w tych, którzy je słuchali. Zmieniali życie wspomaganymi przez Ducha Świętego, który towarzyszył apostołom. Ta przemiana moralna była przypieczętowana i wspomagana poprzez sakramenty. Kiedy w późniejszych wiekach zniknął katechumenat, zatraciła się ta synteza: Kerygmat - Przemiana życia - Liturgia. Droga Neokatechumenalna odzyskuje na nowo to kształtowanie (gestatio), tę syntezę złożoną z Kerygmatu - Przemiany życia - Liturgii.

 

Dlaczego nazywa się Neokatechumenatem? Drogę Neokatechumenalną zasadniczo proponuje się ludziom, którzy już zostali ochrzczeni, lecz nie posiadają wystarczającej formacji chrześcijańskiej. Catechesis Tradenae stwierdza, że wielu chrześcijan w parafiach znajduje się w sytuacji "jakby katechumenów". Wielka nowoś

ć Listu Ojca Świętego Jana Pawła II z dnia 30 sierpnia 1990 r. polega na tym, że uznaje Neokatechumenat za inicjatywę chrześcijańską typu katechumenalnego dla dorosłych; w ten sposób daje diecezjom konkretne narzędzie ewangelizacji. Wielokrotnie w historii Kościoła święci próbowali ożywiać w ludzie Bożym ducha Ewangelii. Dzisiaj, po Soborze Watykańskim II, współczesna sytuacja ateizmu i sekularyzacji ustawia Kościół w pozycji, w której przywrócenie katechumenatu jest czymś nieuniknionym. Odnowa, która dokonała się w parafiach dzięki Neokatechumenatowi, rzeczywiście wzbudziła zaskakujący zapał misyjny. Sprawił on, że bardzo wielu katechistów i całe rodziny wyrażają gotowość udania się gdziekolwiek, gdzie zachodzi konieczność ewangelizacji. Innym ważnym owocem w Kościele lokalnym jest ponowny rozkwit bardzo licznych powołań. Dał on sposobność do powstania diecezjalnych seminariów misyjnych, które mogą przyjść z pomocą - w obecnej sytuacji braku powołań - licznym diecezjom, będącym w trudnościach. Nowość tych seminariów polega na tym, że łączą poważną inicjację chrześcijańską, Neokatechumenat, z formacją prezbiterów. I tak w bardzo krótkim okresie czasu liczni biskupi postanowili otworzyć te seminaria w swoich diecezjach

 

krzyBF-przezroczyste20przyciEAty1

 


Droga Neokatechumenalna w Polsce

Droga Neokatechumenalna jest katechumenatem pochrzcielnym w służbie apostolskiego posługiwania Kościoła, jest to też tworzenie małych wspólnot na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu, które żyłyby w pokorze, prostocie i uwielbieniu, w których drugi jest Chrystusem. "Dojść do uwielbienia i odkryć, że życie jest liturgią świętości. Mieć dojrzałą wiarę odkrywając, że drugi jest Chrystusem - to istota i sens drogi neokatechumenalnej.".

Wspólnoty rodzą się i pozostają wewnątrz parafii, w jedności z proboszczem, aby dawać znaki wiary: miłość i jedność, bo tylko miłość w wymiarze krzyża oraz jedność są znakami budzącymi znaki zapytania koniecznymi do tego, by można było głosić Jezusa Chrystusa.

Msze Święte i Nabożeństwa

 

Dni Powszednie

6:30, 7:00, 18:00

 

Niedziele i Święta

7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

 

Święta zniesione

7:00, 9:00, 18:00

 

Nabożeństwa Majowe, Czerwcowe, Październikowe

17:30

 

Koronka do Bożego Miłosierdzia

Codziennie o godz. 17:45

Kancelaria Parafialna

Poniedziałek - Piątek

16:30 - 17:30

 

Sobota

9:00 - 10:00

 

Telefon dyżurny (kancelaria)

608 725 533

 

Telefon alarmowy w sprawie chorych

692 352 367

 

 

odeszli

Polecamy

 

fb icon 325x325

 

 

images

 

youtube nowe funkcje 2017 1180x807 

duch logo 2017

 

plus

 pdr new logo www

 wsd

 

rk