4

3

6

5

11

110MISJE ŚWIĘTE W PARAFII WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W STARACHOWICACH

„W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO” Z OKAZJI 80 - LECIA PARAFII

             Cel Misji: doświadczenie Spotkania z Miłością Chrystusa we Wspólnocie Kościoła w Mocy Ducha Świętego

NIEDZIELA - 28.05. 2017

7.00 - Msza Św. z nauką dla wszystkich

8.30 - Msza Św. z nauką dla wszystkich

9.45 - Msza Św. z nauką dla wszystkich

 Uroczyste rozpoczęcie Wizytacji Kanonicznej - symboliczne przekazanie kluczy

11.00 - Msza Św. z nauką dla dzieci

12.30 - Msza Św. z nauką dla wszystkich

17.30 - Nabożeństwo Majowe

18.00 - Msza Św. z nauką dla wszystkich

21.00 - Medytacja biblijna i Apel Jasnogórski

PONIEDZIAŁEK - 29.05. 2017

6.45 - Modlitwy poranne

7.00 - Msza Św. z nauką misyjną

9.00 - Msza Św. z nauką misyjną i namaszczenie chorych

10.00 - Spowiedź chorych w domach

15.00 - Msza Św. w szpitalu

17.30 - Nabożeństwo Majowe

18.00 - Msza Św. z nauką misyjną

(po Mszy Św. spotkanie misyjne dla kobiet)

20.30- Spotkanie młodych

21.00 - Medytacja biblijna i Apel Jasnogórski

WTOREK - 30.05.2017

6.45 - Modlitwy poranne

7.00 - Msza Św. z nauką misyjną

9.00 - Msza Św. z nauką misyjną

17.30 - Nabożeństwo Majowe na cmentarzu

18.00- Msza Św. na cmentarzu parafialnym z poświęceniem Krzyża

21.00 - Medytacja biblijna i Apel Jasnogórski

ŚRODA - 31.05.2017

6.45 - Modlitwy poranne

7.00 - Msza Św. z nauką misyjną

9.00 - Msza Św. z nauką misyjną

17.00 - Spotkanie z dziećmi

17.30 - Nabożeństwo Majowe

18.00 - Msza Św. z nauką misyjną dla młodzieży

(po Mszy Św. spotkanie dla mężczyzn)

21.00 - Medytacja biblijna i Apel Jasnogórski

CZWARTEK - 1.06.2017- spowiedź 8.00-10.00 i 15.00-18.00

6.45 - Modlitwy poranne

7.00 - Msza Św. z nauką misyjną

9.00 - Msza Św. z nauką misyjną

17.30 - Nabożeństwo Czerwcowe

18.00- Msza Św. z nauką misyjną i błogosławieństwo  dzieci

21.00- Medytacja biblijna i Apel Jasnogórski

PIĄTEK - 02.06.2017

6.45 - Modlitwy poranne

7.00 - Msza Św. z nauką misyjną

9.00 - Msza Św. z nauką misyjną

17.30 - Nabożeństwo Czerwcowe

18.00 - Msza Św. z nauką misyjną

Poświęcenie Krzyża Misyjnego i krzyżyków misyjnych - pamiątki Misji św.

19.00- Przebłagalna Droga Krzyżowa ulicami Parafii

na zakończenie- Apel Jasnogórski

SOBOTA - 03.06.2017

6.45 - Modlitwy poranne

7.00 - Msza Św. z nauką misyjną

9.00 - Msza Św. z nauką misyjną. 

17.30 - Nabożeństwo Czerwcowe

18.00 - Msza Św. z nauką misyjną i uroczyste odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.
20.30 - Czuwanie na Zesłania Ducha św. Prowadzi ks. Bp Piotr i Pan Leopold Twardowski z zespołem.

21.00- Medytacja biblijna i Apel Jasnogórski

EDZIELA- 4.06.2017

7.00 - Msza Św. z nauką misyjną

8.30 - Msza Św. z nauką misyjną

9.45 - Msza Św. z nauką misyjną

11.00 - Msza Św. z nauką misyjną.

1200012.30- Msza Św. dziękczynna za 80 lat istnienia naszej Parafii.

Sakrament Bierzmowania. Poświęcenie Panteonu Pamięci Narodowej. Błogosławieństwo Misyjne

18.00 – Msza św.

                                                        16.00- Piknik Rodzinny

15.00. Piknik rodzinny dla Parafian i wszystkich chętnych do wspólnej zabawy i modlitwy. Plac przy krytej pływalni MOSiR (ul. Szkolna 14)

W programie: o od  godz. 15.00 do 18.00.

 • pokazy taneczne i wokalno – instrumentalne (dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9)
 • występ scholii dziecięco – młodzieżowej z Parafii p.w. Wszystkich Świętych
 • prezentacje grup parafialnych
 • degustacje wyrobów cukierniczych przygotowanych przez Parafian
 • malowanie twarzy
 • gry i zabawy dla dzieci
 • konkursy i loteria z nagrodami
 • grill
 • pokazy sztuki kulinarnej finalisty 5. edycji programu Master Chef  MICHAŁA FABISZEWSKIEGO

Od godz. 18.00 – 20.00 - koncert zespołu NIEMAGOTU

Od godz. 20.00 – 21.00 - Starachowickie uwielbienie „Jezus na scenie”

WSTĘP WOLNY

Misje Święte są dla każdego człowieka dobrej woli!

Misje Święte są dla Ciebie!

Zapraszamy 

            Świat pędzi do przodu w zawrotnym tempie. Oszałamiają nas i zachwycają osiągnięcia nauki i techniki. Jednak postęp techniczny bez wewnętrznego rozwoju człowieka, bez religijnej nad nim refleksji, bez zakorzenienia go w Bogu, staje się zagrożeniem. Zamiast oczekiwanego szczęścia rodzi smutek, znużenie i głęboki zawód oraz poczucie pustki i niepewności. Trafnie tę prawdę wyraził w swoich ,,Wyznaniach’’ św. Augustyn, pisząc:        ,, Stworzyłeś nas Boże dla siebie i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie’’. Usunięcie Boga poza nawias życia człowieka rodzi w ostateczności nieszczęście i ból. Lekarstwem jest wiara w Jedynego Boga, Ojca całego wszechświata i świadomość, że jesteśmy Jego dziećmi. To dla nas posłał On jako Odkupiciela swojego własnego Syna Jezusa Chrystusa, który objawił nam niezmierzoną miłość i miłosierdzie Ojca. Trzeba tylko otworzyć serce na Jego łaskę.

            Drogą do ,,otwarcia się’’ na Zbawiciela są w parafii m.in. Misje Święte z racji 80-lecia istnienia naszej wspólnoty wiary, które odbędą się w naszej Wspólnocie w dniach od 28 maja do 4 czerwca 2017 roku. Spotkanie z Jezusem w ich trakcie pozwoli nam bardziej poznać, kim jesteśmy i po co żyjemy. Podczas Misji Świętych Chrystus pragnie przyjść do każdego człowieka, również zagubionego, doświadczonego i cierpiącego. Są one szansą odnowienia i pogłębienia przyjaźni oraz zażyłości z Jezusem, która inspirowana i ożywiona Jego nauką zmienia życie człowieka. Misje Święte to szczególny czas także dla osób przeżywających trudności i kryzysy wiary.

            Drodzy Parafianie, Siostry i Bracia, prosimy: przyjmijcie Jezusowe zaproszenie. Przyjdźcie do ,,źródła żywej wody’’ i napełnijcie swoje serca działaniem Ducha Świętego i Jego mocą, która wlewa nadzieję, rozpala miłość i umacnia wiarę.

Niech więc do udziału w Misjach czują się zaproszeni wszyscy, którzy:

 • Kochają Kościół- aby się z nim mocniej złączyć
 • Zrazili się do Boga- aby przełamali uprzedzenia i wrócili do Niego
 • Wierzą- żeby się jeszcze mocniej umocnili w wierze
 • Utracili wiarę- żeby doznali odrodzenia, bo niespokojne jest serce człowieka dopóki nie spocznie w Bogu
 • Pytają o Boga- aby mogli usłyszeć odpowiedź
 • Nie mają pytań- aby zaczęli je w końcu zadawać
 • Cierpią samotnie- aby doznali miłości innych
 • Chcą pomagać innym- żeby wiedzieli jak to zrobić
 • Zagubili się w życiu- aby się odnaleźli
 • Dobrze sobie radzą życiowo- by pomagali innym
 • Tracą nadzieję- aby ją odnaleźli
 • Żyją w małżeństwie- aby umocnili miłość
 • Żyją bez ślubu- aby znaleźli miejsce w Kościele
 • Mają rodzinne problemy- aby je rozwiązali

KOM1Maj to miesiąc, gdy  zwyczajowo przeżywamy uroczystości związane z przyjęciem po raz pierwszy Komunii Świętej. „Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana. Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy - Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały” (KKK 1322-1323).

Pierwsza Komunia Święta zawsze jest świętem całej rodziny. Bo przygotowanie do tego sakramentu - dla dzieci zupełna nowość, a dorosłym daje możliwość odnowienia wiary. Jeżeli z tej okazji nie skorzystają, Pierwsza Komunia może stać się jedynie miłym wspomnieniem, które powiększy zbiór rodzinnych zdjęć. To od rodziców najbardziej zależy, na ile głęboka i trwała będzie wiara ich dzieci. W naszej parafii w niedzielę 14 maja o g. 11.00 - 88 dzieci  przystąpi do I Komunii św.

Biały Tydzień kończy Pierwszą Komunię Świętą. Nawiązuje do tradycji katechumenatu z pierwszych wieków Kościoła, kiedy nowo ochrzczeni przez tydzień po chrzcie św. nosili białe szaty. Symbolizuje czystość duchową, gotowość do przyjęcia sakramentu i podtrzymuje nastrój święta. Na ogół kolejne dni Białego Tygodnia poświęcone są różnym intencjom.  W Białym Tygodniu wraz z dziećmi będziemy się modlić: w poniedziałek – za rodziców i rodziców chrzestnych, we wtorek dzieci jadą do Częstochowy by podziękować Matce Bożej za dar Jezusa w Komunii św., w środę dzieci modlić się będą w intencji Babć, Dziadków, rodzeństwo i rodzinę, w czwartek za kapłanów i o nowe powołania z parafii, w piątek w intencji nauczycieli, katechetów i wychowawców. I w sobotę, będziemy się modlić w intencji Misji i Misjonarzy. 

Natomiast w przyszłą  niedzielę 21 maja na Mszy św. o g. 9.45 dzieci klas IV będą przeżywać Rocznicę I Komunii św. Jest to nasze wspólne dziękczynienie, za dar Eucharystii, za dar obecności Pana Jezusa w życiu tych dzieci i ich rodzin. Zapraszamy.

213

Niech będzie pochwalny Jezus Chrystus

„W mocy Duch św.”

Drodzy Parafianie i Sympatycy naszej Parafii. Tym listem  pragnę Was wszystkich zaprosić na wielkie wydarzenie w życiu naszej Parafii – na Misje Święte z racji 80 – lecia istnienia naszej Parafii.

Dziś, w kontekście Niedzieli Dobrego Pasterza postawmy sobie pytanie – Kim jest dla mnie Jezus Chrystus. Padło by wiele odpowiedzi takich prostych katechizmowych, które znamy dobrze. Ale ta wiedza o Chrystusie, to nie jest jeszcze żywą osobą, nie jest wiarą w żywą obecność Jezusa Chrystusa. To Jezus staje się żywy,  kiedy zaczynam wierzyć i żyć wiarą – czyli iść za tym Dobrym Pasterzem. Przechodzić przez Niego jak przez Bramę w ten inny wymiar życia – życia duchowego z Bogiem. Czasami ludzie mówią,  że gdyby Pan Bóg był, to uleczył by wszystkich, chorych, nie było by bogatych i biednych, smutnych i zrozpaczonych. I wszyscy byli by szczęśliwi. Ale taki świat byłby nie do zniesienia, bo tak naprawdę, nikt nikomu nie był by potrzebny. Czy Jezus uzdrowił wszystkich?. Wszystko na ty świecie jest po coś. My wiemy najlepiej po co, patrząc na swoje życie. I Jezus pragnie nam pomóc, byś to odkrył

Czytaj więcej...

F1Modlitwa O Dobre Przeżycie Misji.

Dobry Boże, prosimy Cię o błogosławieństwo

w Misjach parafialnych. Użycz nam Twojej łaski
aby odnowa oblicza naszej parafii prowadziła do
pojednania wszystkich z Tobą.
Zachęceni Twoimi słowami? ''proście
a otrzymacie'', błagamy Cię o święte natchnienia,
o dar skruchy i szczerą wolę poprawy.
Przeniknij ogniem Ducha Świętego serca tych,
którzy dotąd opierają się Twojej łasce i dopomóż
im do nawrócenia.
Wszystkich nas zapal Duchem odwagi
w zachęcaniu drugich do udziału w misjach
parafialnych.
Niech Duch Święty wspiera misjonarzy swym
światłem, by słowo przez nich głoszone dawało
zbawienny skutek.
U stóp Twoich Matko Zbawiciela , Królowo
naszych serc, składamy całą pracę misyjną w naszej
parafii. Przyczyń się prosimy, do nawrócenia
grzeszników, wzmocnij słabych i wątpiących, zbliż
nas wszystkich do Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. Amen.

Pod Twoją obronę…

Św. Barbaro - módl się za nami

Św. Janie Pawle II - módl się za nami

Bł. Jerzy Popiełuszko - módl się za nami

Wszyscy Święci i Święte Boże - módlcie się za nami.

Msze Święte i Nabożeństwa

Dni Powszednie

6.30, 7.00, 7.30, 18.00

Niedziele i Święta

7.00, 8.30, 9.45, 11.00, 12.30, 18.00

Święta zniesione

7.00, 8.30, 9.45, 18.00

Nabożeństwa Majowe, Czerwcowe, Październikowe

17.30

Koronka do Bożego Miłosierdzia

Codziennie - 17.45

Kancelaria Parafialna

 Poniedziałek - Piątek

9.00 - 10.00, 16.30 - 17.30

Sobota

9.00 - 10.00

Telefon Alarmowy w Sprawie Chorych

692 352 367

 

odeszli

Polecamy

 

rok-milosierdzia

plus

dr

wsd

rk