4

3

6

5

11

Krzyż 2018

14 lutego Środa Popielcowa rozpocznie okres czterdziestodniowego postu, przygotowującego wiernych do najważniejszych Świąt Paschalnych. Czas Wielkiego Postu nasycony bogatą liturgią i nabożeństwami: Gorzkich Żali, Drogi Krzyżowej, rekolekcji i Triduum Paschalnego ma pobudzić wiernych do osobistej refleksji nad własnym życiem i postępowaniem, aby poprzez pokutę i pojednanie z Bogiem, mogli cieszyć jego bezwarunkową miłością i obecnością.

Zwyczaj posypywania głów popiołem w Środę Popielcową został wprowadzony przez papieża Urbana II w 1091 roku. Popiół, którym posypywane są głowy wiernych pochodzi z palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedniego roku. Sam zwyczaj symbolizuje żałobę i pokutę, a słowa wypowiadane przez kapłana: z prochu powstałeś i w proch się obrócisz lub nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię mają przypomnieć wiernym, że celem ich doczesnej pielgrzymki jest spotkanie i zjednoczenie się z Bogiem w Niebie. Wskazują one również na marność i kruchość życia ziemskiego, które nie ma znaczenia i sensu bez współistnienia z Jezusem Chrystusem.

W Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych oraz ścisły post (trzy posiłki w ciągu dnia, w tym jeden do syta). Liturgii Wielkiego Postu towarzyszy skupienie, wyciszenie oraz refleksja. Dominującym kolorem szat liturgicznych jest fiolet.

Okres Wielkiego Postu jest szansą naprawienia relacji z Bogiem, które są zakłócane poprzez uwikłanie się w grzech, gąszcz problemów, których konsekwencją jest brak nadziei i pokoju. Pokuta pozwala doświadczyć miłości i przebaczenia Jezusa Chrystusa, a drogami zbliżającymi nas do samego Boga jest post, modlitwa i jałmużna. Wielki Post to specjalny czas ćwiczeń duchowych, zmiany nawyków i przyzwyczajeń, to czas dobrowolnych wyrzeczeń, przebaczenia i braterskiego dzielenia się z innymi.

W Orędziu na Wielki Post Ojciec Święty Franciszek pisze „Zachęcam przede wszystkim członków Kościoła, aby z zapałem podjęli drogę wielkopostną, czerpiąc wsparcie z jałmużny, postu i modlitwy.

Zapraszam w każdy piątek na Drogę Krzyżową o godz. 17.15., a w każdą niedzielę Wielkiego Postu na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 17.15.

Po raz czwarty ze Starachowic wyruszy na Święty Krzyż w nocy z 16 na 17 marca Ekstremalna Droga Krzyżowa. W tym roku proponujemy trzy trasy: 30 km, 43 km i nową 38 km-trowa; Ekstremalna Droga Krzyżowa kończy się mszą św. w sobotę 17 marca na Świętym Krzyżu o godzinie 6.00. Dla chętnych organizowany jest powrót autokarami; zapisy do niedzieli 11 marca; spotkanie organizacyjne w niedzielę 11 marca o godzinie 19.00 w kościele MBNP (os. Wanacja); szczegółowe informacje i zapisy u ks. Łukasza Sieka.

Czytaj więcej...

Słowo BożeVI NIEDZIELA ZWYKŁA B
11 luty 2018 r.I.  Lectio: Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.
Bracia: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który staram się przypodobać wszystkim, nie szukają własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. 1 Kor 10,31-11,1 

II. Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?".
Apostoł Paweł przypomina Koryntianom i nam o chwale Pana Boga. Uświadamia, że przestrzenią dla jej wyrażania nie jest tylko modlitwa czy czynności związane z liturgią sprawowaną w kościele. Także jedzenie i picie, podstawowe czynności ludzkiej egzystencji, winny służyć chwale Bożej.  Pod słowem zaś "wszystko" zapewne Apostoł miał na myśli także inne czynności podejmowane przez człowieka, jak praca, odpoczynek, które wśród swoich celów powinny uwzględniać chwałę Pana Boga, dobro innych ludzi, osobisty rozwój czyniącego.
Czy pamiętam, że moje życiowe czynności powinny uwzględniać chwałę Pana Boga a nie tylko np. napełnienie żołądka, ugaszenie pragnienia, wypracowanie ustalonej normy, nabranie nowych sił? Czy jedząc, pijąc, pracując, odpoczywając chwalę Pana Boga, czy przeciwnie obrażam Go, zasmucam, o Nim zapominam? Czy jem, piję, pracuję, odpoczywam zachowując umiar, zdrowy rozsądek? Czy nie jestem bezmyślnym konsumentem, pracoholikiem, będącym ciągle na urlopie czy wakacjach? 
Paweł prosi, aby Koryntianie, ich życie nie było powodem zgorszenia dla obcych czy też swoich. Ich dobry przykład ma wspierać wysiłki innych w czynieniu dobra i postępowi na drodze ku zbawieniu. Apostoł wierzy, że Koryntianie będą potrafili zapomnieć o własnych korzyściach, gdy w grę będzie wchodziło dobro innych, ich rozwój, życiowy postęp. Paweł, wskazując na siebie, przypomina, że  człowiek wiary ma naśladować Chrystusa.
Czy staram się, aby moje życie było przykładem dla innych? Czy wspieram moich braci i moje siostry w czynieniu dobra, codziennym wzroście w łasce Pana Boga? Czy podpatrując świętych, staram się coraz bardziej naśladować Chrystusa? Czy czynię wszystko, aby dla innych nie być zgorszeniem? Czy kiedy zauważę, że moje życie jest zgorszeniem dla innych, wprowadza w ich życie zamęt, zamieszanie, poprawiam się, koryguję swoje postepowanie, przepraszam?  

Czytaj więcej...

KATECHIZM 2Wraz z Abrahamem cała wierząca ludzkość wyruszyła ku ziemi, która leży poza wszelkim widocznym horyzontem. (Alfred Läpple)

1. Motywacja katechezy. Zapoznanie z postawą wiary Abrahama i Maryi oraz ukazanie teologii aktu wiary. Wiara jako wolny i przemyślany wybór ochrzczonego. Wychowanie do umiejętności zajmowania w życiu postaw inspirowanych i opartych na wyznawanej przez siebie wierze.

2. Wprowadzenie Co znaczy słowo wiara? W terminologii hebrajskiej zróżnicowanie słownictwa odzwierciedla złożoność postawy duchowej człowieka wierzącego. Dwa rdzenie słowotwórcze zdają przy tym dominować: aman, wywołujące poczucie siły i pewności, oraz batah, kojarzące się z bezpieczeństwem i zaufaniem. To pozwala stwierdzić, że termin wiara posiada w Biblii dwa bieguny: zaufanie, którym się obdarza osobę ,,wierną” oraz akt intelektualny, dzięki któremu przez słowo i odpowiednie znaki można dotrzeć do rzeczywistości niewidzialnej. Aby więc żyć jak się wierzy, trzeba zastanowić się, co kryje W sobie rzeczywistość wiary, jaka powinna być wiara człowieka. Odpowiedź na te pytania mogą nam dać osoby, które same przeżyły spotkanie z Bogiem i doświadczyły konsekwencji swoich wyborów. Mogą być dla nas ,,przewodnikami” w wędrówce, którą każdy z nas rozpoczął w momencie zaistnienia. Według Biblii wiara jest źródłem i ośrodkiem wszelkiego życia religijnego. Na Boży plan, człowiek powinien odpowiedzieć wiarą. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Pismo święte nazywa odpowiedź człowieka objawiającemu się Bogu „posłuszeństwem wiary”. Być posłusznym w wierze oznacza poddać się w sposób wolny usłyszanemu słowu, ponieważ jego prawda została zagwarantowana prze Boga, który jest samą Prawdą. Wzorem tego posłuszeństwa, proponowanym nam przez Pismo święte, jest Abraham. Dziewica Maryja jest jego najdoskonalszym urzeczywistnieniem” (KKK 144). Przypomnijmy historie Abrahama. Pan Bóg mówi do Niego, aby wyszedł z Ur Chaldejskiego, zostawił swój dom rodzinny i szedł do ziemi nieznanej. Abraham wbrew wszelkim obawom bezgranicznie zawierza Bogu i Jego słowu. Posłuszny wezwaniu, które usłyszał, podporządkowuje całe swoje życie obietnicy Bożej. Przez ten akt Abraham staje się wzorem dla tych, którzy kroczą za nim drogą wskazaną przez Boga. W wędrówce ku ziemi obiecanej Abraham nie idzie sam, towarzyszą mu jego żona Sara i jego bratanek Lot. W każdym z nich Bóg widzi swój plan zbawienia. Każdy z nich ma sam, świadomie i dobrowolnie odpowiedzieć na to wezwanie Boże. Przyjrzyjmy sie zatem jak wygląda droga wiary Abrahama, Sary i Lota.

Czytaj więcej...

KATECHIZM 2Katecheza Dorosłych: Tradycja apostolska pozwoliła Kościołowi rozpoznać, jakie pisma powinny być zaliczone do ksiąg świętych. Pełna ich lista została nazwana ,,kanonem " Pisma świętego. (KKK 120)

4. Zastosowanie życiowePo czym rozpoznać, że nasz egzemplarz Biblii posiada wszystkie księgi í bez opuszczeń? Wydania Pisma świętego, podobnie jak innych książek o treści religijnej, posiadają informację o kościelnym pozwoleniu na wydanie. Znaj dujemy je zaraz po stronie tytułowej. Od łacińskich słów rozpoczynających te pozwolenia nazywane są níhíl obstat bądź ímprimatur. Dopełniają je dane precyzujące daty i osoby wydające pozwolenia. Taka sygnaturka pozwala bez obaw brać do ręki konkretne wydanie. Niektóre księgi biblijne bywają uznawane, natomiast zanegowano ich drobne fragmenty.

Czytaj więcej...

ŚlubOsoby zamierzające zawrzeć Sakrament małżeństwa w tym roku

zapraszamy na  Katechezy przed ślubne, które rozpoczynają się w sobotę  27 stycznia 2018 r. o godz. 10.00

w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Złotej 1 w domu parafialnym /Na Majówce/. 

Msze Święte i Nabożeństwa

Dni Powszednie

6.30, 7.00, 7.30, 18.00

Niedziele i Święta

7.00, 8.30, 9.45, 11.00, 12.30, 18.00

Święta zniesione

7.00, 8.30, 9.45, 18.00

Nabożeństwa Majowe, Czerwcowe, Październikowe

17.30

Koronka do Bożego Miłosierdzia

Codziennie - 17.45

Kancelaria Parafialna

 Poniedziałek - Piątek

9.00 - 10.00, 16.30 - 17.30

Sobota

9.00 - 10.00

Telefon Alarmowy w Sprawie Chorych

692 352 367

Intencje Mszalne

 

odeszli

Polecamy

 

duch logo 2017

plus

dr

wsd

rk